<< Zpět na seznam projektů

Úpravy pro nemotorovou dopravu v prostoru Zimního stadionu a trasy na „Hučák“

Žadatel: Statutární město Hradec Králové
Kategorie: Doprava
Stav: Dokončeno
OP (SC): IROP 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Podpora EU: 3 998 567,05 CZK
Celkové výdaje: 17 684 757,53 CZK
Termín ukončení projektu: 3/2021


Stručný popis projektu:
Současný stav chodníků a cyklostezek je nevyhovující, v území chybí mobiliář i zeleň. Projekt by měl přispět k pokračování bezpečného propojení pro chodce a cyklisty na vnitřním silničním okruhu města, navazuje na již rekonstruovanou část třídy ČSA. Území je exponované pro chodce a cyklisty z hlediska polohy na vnitřním silničním okruhu města a umístění před Zimním stadionem. Cílem projektu je rekonstrukce cyklostezek, úprava veřejného prostranství a související zeleně, obnova mobiliáře.