Dokumenty


Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace - aktuální verze 4.5 schválená Zastupitelstvem města Pardubic dne 29. 4. 2021

Národní dokument k územní dimenzi - schválený usnesením vlády č. 742 ze dne 14. září 2015

Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 - vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 22. dubna 2017 s účinností od 1. června 2017

Jednací řády a statuty ŘV ITI a PS - schválené na jednání ŘV ITI dne 9. října 2019

Projektový záměr pro předložení do PS a ŘV ITI - využijte pouze v případě nefunkčnosti Monitorovacího systému ITI

Žádost o podstatnou změnu integrovaného projektu

IROP:

OPD:

OPŽP:

OPVVV:

OPPIK: