Projekty (2021-2027)

Základní informace o všech v současné době připravovaných projektových záměrech žádajících o podporu v ITI Hradecko-pardubické aglomerace, a realizovaných a úspěšně dokončených projektech podpořených prostřednictvím ITI. Projekty jsou financovány z pěti operačních programů v následujících oblastech:


Seznam kategorií

Oblast podpory (kategorie) Operační program a specifický cíl Počet projektů
Doprava IROP 6.1 a OPD RSO 2.8 17
Kultura a památky IROP 4.4 2
Podnikání a inovace OPTAK 1.1 0
Věda a výzkum OPJAK 1.1 5
Vzdělávání IROP 4.1 16
Životní prostředí a veřejná prostranství IROP 2.2 a OPŽP 1.5 7
Sociální oblast IROP 4.2 3