Dokumenty


Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace - aktuální verze schválená Zastupitelstvem města Pardubic dne 22. 3. 2018, předchozí verze zde

Národní dokument k územní dimenzi - schválený usnesením vlády č. 742 ze dne 14. září 2015

Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 - vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 22. dubna 2017 s účinností od 1. června 2017

  • Metodická stanoviska k MPIN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Jednací řády a statuty PS a ŘV ITI - schválené na jednání ŘV ITI dne 17. ledna 2018 

Žádost o podstatnou změnu integrovaného projektu

IROP:

OPD:

OPŽP:

OPVVV:

OPPIK: