Dokumenty


Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ (verze schválená MMR-OSA dne 9. 1. 2023)

Programové rámce

  • IROP (verze schválená ŘO IROP dne 24. 2. 2023)
  • OP D
  • OP JAK
  • OP TAK
  • OP ŽP

Statut a jednací řád Řídicího výboru aglomerace a pracovních skupin Řídicího výboru aglomerace pro programové období 2021+

Etický kodex Řídicího výboru aglomerace

Interní postupy Hradecko-pardubické aglomerace 2021+

Žádost o změnu strategického projektu

Posuzování vlivů na životní prostředí (SEA) 

Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ (pracovní verze, listopad 2020):