ITI ČlánkyHradecko-pardubické aglomerace rozdělila většinu peněz

22.3.2023 | Žadatelé v území Hradecko-pardubické aglomerace mají za sebou štědré měsíce. Řídicí výbor aglomerace již v návaznosti na vyhlášené výzvy přidělil konkrétním projektům dotační prostředky za více než 2,5 miliardy korun ze tří operačních programů. První ostré žádosti tedy budou v nejbližších týdnech předloženy k hodnocení na příslušná ministerstva a postupně tak bude naplňována Strategie.

Zobrazit článek...

Výstavba cyklostezky Hradubická labská může pokračovat

22.3.2023 | Pardubičtí zastupitelé se rozhodli podpořit výstavbu cyklostezky Hradec Králové – Pardubice: Stezka mechu a perníku a odsouhlasili návratnou finanční výpomoc dobrovolnému svazku obcí Hradubická labská. Díky této peněžité pomoci bude možné zahájit výstavbu dvou významných úseků této trasy. Celkově Pardubice na tento projekt uvolnily částku 5,5 milionu korun.

Zobrazit článek...

Pardubice vypsaly soutěž na dodávku deseti nových parciálních trolejbusů

8.3.2023 | Dopravní podnik města Pardubic vypsal soutěž na dodávku deseti nových parciálních trolejbusů. Počítá s tím, že je zaplatí z velké části z evropské dotace. Odhadovaná cena zakázky je 112 milionů korun.

Zobrazit článek...

Programový rámec IROP schválen

28.2.2023 | V pátek 23. 2. 2023 byl řídicím orgánem schválen programový rámec IROP. Všechny strategické projekty, které jsou uvedené na tomto seznamu, tak finálně získaly rezervaci alokace a žadatelé po obdržení Vyjádření Řídicího výboru Hradecko-pardubické aglomerace o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií budou moci předložit plnou žádost o dotaci prostřednictvím ISKP21+.

Zobrazit článek...

Aglomerační projekty na dosah realizaci

31.1.2023 | Zastupitelstvo města Pardubic na včerejším zasedání finálně posvětilo seznam projektů, které v prosinci vybral Řídicí výbor Hradecko-pardubické aglomerace. K podpoře z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) prostřednictvím integrované územní investice tak byly doporučeny záměry s dotační podporou bezmála 1,8 miliardy korun.

Zobrazit článek...

Terminál B brzy přivítá první autobusy

20.1.2023 | První autobusy se přes nový terminál pro meziměstskou autobusovou dopravu projedou už v létě. Firma BAK stavební společnost, a.s., která má stavbu terminálu na starost, v současné době dokončuje podhledy samotného objektu uprostřed terminálu a plochy dlážděné mozaikou.

Zobrazit článek...

Řídicí výbor Hradecko-pardubické aglomerace vybral nové projekty

14.12.2022 | Podzim se v Hradecko-pardubické aglomeraci nesl ve jménu vyhlášení výzev a výběru projektových záměrů, které získají dotační podporu pro další sedmiletku. Dotační prostředky byly na posledním prosincovém jednání Řídicího výboru aglomerace rozděleny mezi konkrétní projekty, které budou financované z IROP prostřednictvím integrovaných územních investic.

Zobrazit článek...

V Chlumci mají nový autobusový terminál, nádraží na opravu stále čeká

14.11.2022 | V Chlumci nad Cidlinou na Královéhradecku dobudovali nový autobusový terminál. Rekonstrukce zanedbané plochy za 35 milionů korun je předzvěstí modernizace sousedního nádraží a železniční tratě z Prahy do Hradce Králové.

Zobrazit článek...

Zastupitelstvo města Pardubic schválilo Strategii ITI

23.9.2022 | Poslední pardubické zastupitelstvo tohoto volebního období mělo opravdu nabitý program. Kromě řady dalších důležitých bodů byla ke schválení předložena také Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+, čímž byl splněn poslední povinný krok před samotným výběrem projektů, které získají rezervaci finančních prostředků. Pokud vše půjde hladce, mohli by první žadatelé začít čerpat

Zobrazit článek...

Pardubické vodárny dokončily nákladnou modernizaci úpravny vody v Hrobicích

15.9.2022 | Vodovody a kanalizace Pardubice dokončily nákladnou modernizaci úpravny vody v Hrobicích na Pardubicku. Zařízení je největší svého druhu v majetku vodáren.

Zobrazit článek...


Archiv článků