Řídicí výbor aglomerace


Řídicí výbor aglomerace (ŘV A) je nezávislou platformou bez právní subjektivity, jež napomáhá dlouhodobému rozvoji aglomerace. ŘV A je odpovědný vůči nositeli ITI za řádný průběh integrované územní strategie, na základě vstupů od tematických pracovních skupin posuzuje projektové záměry přispívající k plnění cílů Strategie, již schvaluje, a to včetně navazujícího akčního plánu, jehož součástí je seznam strategických projektů. ŘV A současně vydává tzv. Vyjádření ŘV A o souladu/nesouladu projektu se Strategií území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+, které je nezbytnou součástí žádosti o podporu. 

Úkolem ŘV A je usměrňovat vývoj a naplňování Strategie a být tak řídicí jednotkou na straně nositele ITI. ŘV A ustaven na základě principu partnerství, který je doložen zastoupením všech klíčových aktérů, kteří mají vztah k tématům řešeným prostřednictvím integrované strategie ve vymezené aglomeraci.

Předsedou ŘV A je zástupce nositele ITI, kterým je pravomocně delegován.

Složení ŘV A:

 • primátorka města Hradce Králové - Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
 • primátor města Pardubic - Bc. Jan Nadrchal 
 • odborný vedoucí pracovník Magistrátu města Hradec Králové - PhDr. Karel Vít, Ph.D.
 • odborný vedoucí pracovník Magistrátu města Pardubic - Ing. Miroslav Čada
 • statutární zástupce Královéhradeckého kraje - Mgr. Martina Berdychová
 • statutární zástupce Pardubického kraje - JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
 • odborný zástupce Královéhradeckého kraje - Mgr. Ivana Kudrnáčová
 • odborný zástupce Pardubického kraje - Mgr. Miroslav Janovský
 • zástupce MAS Královéhradeckého kraje - Jana Kuthanová
 • zástupce MAS Pardubického kraje - Ing. Daniela Dvořáková
 • zástupce 3. největší obce v aglomeraci dle počtu obyvatel (Chrudim) - Ing. František Pilný, MBA
 • zástupce 4. největší obce v aglomeraci dle počtu obyvatel (Jaroměř) - Ing. Marcela Holda, DiS. 
 • zástupce akademické sféry (Univerzita Hradec Králové) - Mgr. Michal Strobach, Ph.D.
 • zástupce za oblast vědy a výzkumu (Univerzita Pardubice) - prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D.
 • zástupce Krajské hospodářské komory Pardubického kraje - RNDr. Eva Malinová
 • zástupce neziskové sféry Královéhradeckého kraje (Ecoinstitut, z.s.) - Ing. Tomáš Štayr
 • zástupce neziskové sféry Pardubického kraje (KONEP) - Bc. Jana Machová 
 • zástupce Dopravního podniku města Pardubic - Ing. Tomáš Pelikán 
 • zástupce Dopravního podniku města Hradce Králové - Bc. Zdeněk Abraham
 • zástupce za oblast životního prostředí (Státní fond životního prostředí) - Vladimíra Goga
 • zástupce za sociální oblast (Pardubický kraj) - Ing. Helena Zahálková, MBA
 • zástupce za sociální oblast (Královéhradecký kraj) - Ing. Mgr. Jiří Vitvar

Jednání ŘV A:

 • 1. jednání, 22. 6. 2022: zápisprezentace nositele, prezentace IROP
 • 2. jednání (korespondeční hlasování), 11.-15. 7. 2022: zápis 
 • 3. jednání (korespondeční hlasování), 8.-11. 8. 2022: zápis
 • 4. jednání, 8. 9. 2022: zápis, prezentace
 • 5. jednání, 14. 12. 2022: zápis, prezentace
 • 6. jednání (korespondenční hlasování), 4.-9. 1. 2023: zápis
 • 7. jednání, 22. 3. 2023: zápis, prezentace
 • 8. jednání (korespondenční hlasování), 5.-8. 6. 2023: zápis 
 • 9. jednání (korespondenční hlasování), 3.-12. 7. 2023: zápis
 • 10. jednání (korespondenční hlasování), 7.-14. 8. 2023: zápis
 • 11. jednání, 17. 10. 2023: zápis, prezentace
 • 12. jednání (korespondenční hlasování), 13.-16. 11. 2023: zápis
 • 13. jednání, 8. 1. 2024: zápis, prezentace
 • 14. jednání (korespondenční hlasování), 9.-15. 2. 2024: zápis
 • 15. jednání, 21. 3. 2024: zápis, prezentace
 • 16. jednání (korespondenční hlasování), 18.-25. 4. 2024: zápis 
 • 17. jednání, 10. 6. 2024: zápis, prezentace