Projekty (2014-2020)

Základní informace o všech v současné době připravovaných projektových záměrech žádajících o podporu v ITI Hradecko-pardubické aglomerace, a realizovaných a úspěšně dokončených projektech podpořených prostřednictvím ITI. Projekty jsou financovány z pěti operačních programů v následujících oblastech:


Seznam kategorií

Oblast podpory (kategorie) Operační program a specifický cíl Počet projektů
Doprava IROP 1.2, OPD 1.4 a 2.3 39
Kultura a památky IROP 3.1 13
Podnikání a inovace OP PIK 1.1, 1.2, 2.1, 2.3 a 2.4 12
Věda a výzkum OP VVV 1.2 6
Vzdělávání IROP 2.4 56
Životní prostředí OP ŽP 1.1 a 1.2 2