<< Zpět na seznam kategorií

Doprava

V oblasti dopravy jsou podporovány projekty zaměřené na následující aktivity:

  • výstavbu a modernizaci přestupních terminálů a parkovacích systémů (IROP 1.2)
  • zavedení nebo modernizaci dopravní telematiky (inteligentních dopravních systémů) pro veřejnou dopravu (IROP 1.2)
  • pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu (IROP 1.2)
  • rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro pěší (IROP 1.2)
  • rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty (IROP 1.2)
  • výstavbu a modernizaci infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu (OPD 1.4)
  • rozvoj systémů a služeb včetně ITS ve městech pro řízení dopravy a ovlivňování dopravních proudů na městské silniční síti (OPD 2.3)
  • podporu rozvoje infrastruktur prostorových dat a zavádění nových technologií a aplikací pro ochranu dopravní infrastruktury i optimalizaci dopravy, vč. aplikací založených na datech a službách družicových systémů (OPD 2.3)
  • rozvoj systémů a služeb ITS, GIS a infrastruktur prostorových dat (SDI), sítí a služeb elektronických komunikací pro poskytování informací o dopravním provozu a o cestování v reálném čase, pro dynamické řízení dopravy, ovlivňování dopravních proudů a poskytování informací a služeb řidičům a cestujícím ve městech a v rámci související infrastruktury (OPD 2.3)


Seznam projektů

Název projektu Žadatel Stav projektu Podpora EU
Cyklostezka Hradec Králové - Pardubice: Stezka Mechu a Perníku – úsek Dříteč - Němčice Svazek obcí Hradubická labská Před zahájením realizace 5 270 000,00 CZK
Cyklostezka Hradec Králové - Pardubice: Stezka Mechu a Perníku – úsek Němčice – Kunětická hora Svazek obcí Hradubická labská Před zahájením realizace 2 677 500,00 CZK
Cyklostezka Hradec Králové – Pardubice: Stezka Mechu a Perníku (Hradec Králové - Vysoká nad Labem) Svazek obcí Hradubická labská Dokončeno 25 852 370,67 CZK
Cyklostezka Koupaliště - Žlutý pes Statutární město Pardubice Dokončeno 2 647 502,49 CZK
Cyklostezka Svítkov - Srnojedy Statutární město Pardubice Dokončeno 5 733 156,66 CZK
Cyklotrasa podél ulice Pražské a místo pro přecházení na ulici Pražské Statutární město Pardubice Dokončeno 1 612 649,80 CZK
Dopravní terminál v Chlumci nad Cidlinou Město Chlumec nad Cidlinou Dokončeno 26 544 650,00 CZK
Dopravní terminál v Jaroměři Město Jaroměř Dokončeno 37 400 000,00 CZK
Chodník Rybova - Čajkovského Statutární město Hradec Králové Dokončeno 2 975 000,00 CZK
Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové Probíhá realizace 176 800 000,00 CZK
Inteligentní parkovací systém v Pardubicích Statutární město Pardubice Probíhá realizace 42 500 000,00 CZK
Inteligentní řízení dopravy v Pardubicích Statutární město Pardubice Probíhá realizace 25 712 500,00 CZK
Kamerový systém - Pardubice Statutární město Pardubice Dokončeno 10 352 679,55 CZK
Lávka pro pěší a cyklisty mezi Svítkovem a Rosicemi Statutární město Pardubice Dokončeno 32 725 000,00 CZK
Lávka u Aldisu Statutární město Hradec Králové Probíhá realizace 96 999 449,75 CZK
Měnírna 5 Cihelna Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. Dokončeno 4 888 810,57 CZK
Modernizace měnírny Nový Hradec Králové Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. Probíhá realizace 19 550 000,00 CZK
Modernizace odbavovacího systému cestujících v městské hromadné dopravě v Pardubicích Dopravní podnik města Pardubic a.s. Dokončeno 25 500 000,00 CZK
Modernizace přestupního uzlu MHD v centru města „U Fortny“ Statutární město Probíhá realizace 22 950 000,00 CZK
Náhrdelník Chrudimky (úsek 66) Statutární město Pardubice Dokončeno 6 187 313,57 CZK
Pořízení 6 kusů trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem pro účely veřejné dopravy v Hradci Králové Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. Dokončeno 61 200 000,00 CZK
Posílení napájení trolejbusových tratí v centru Pardubic obnovou měnírny „Stadion“ Dopravní podnik města Pardubic a.s. Probíhá realizace 15 300 000,00 CZK
Prodloužení trolejbusové trati na obratiště Zámeček Dopravní podnik města Pardubic a.s. Dokončeno 10 855 753,86 CZK
Prodloužení trolejbusové trati v Trnové a Ohrazenici Dopravní podnik města Pardubic a.s. Dokončeno 25 724 591,10 CZK
Propojení cyklostezky podél Kunětické ulice s navazujícími cyklostezkami Statutární město Pardubice Dokončeno 2 337 896,21 CZK
Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči Město Přelouč Dokončeno 14 069 193,93 CZK
Rekonstrukce křižovatky U Fortny Statutární město Hradec Králové Probíhá realizace 21 016 530,63 CZK
Stará vojenská plovárna (Vinice 25) Statutární město Pardubice Dokončeno 6 124 397,59 CZK
Stezka pro pěší a cyklisty Piletice - Rusek Statutární město Hradec Králové Dokončeno 5 416 941,75 CZK
Stezka pro pěší a cyklisty Pouchov - Piletice Statutární město Hradec Králové Dokončeno 4 750 535,66 CZK
Terminál B Statutární město Pardubice Probíhá realizace 94 444 444,44 CZK
Terminál Univerzita Statutární město Pardubice Probíhá realizace 18 312 977,15 CZK
Terminál veřejné dopravy v Chrudimi Město Chrudim Dokončeno 30 000 000,00 CZK
Trolejbusová trať Dukla, vozovna – Hlavní nádraží Dopravní podnik města Pardubic a.s. Dokončeno 38 250 000,00 CZK
Trolejbusová trať Pod Strání Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. Dokončeno 10 221 250,00 CZK
Trolejbusová trať ve Studentské ulici Dopravní podnik města Pardubic a.s. Dokončeno 8 500 000,00 CZK
Úpravy pro nemotorovou dopravu v prostoru Zimního stadionu a trasy na „Hučák“ Statutární město Hradec Králové Dokončeno 3 998 567,05 CZK
Vybudování chodníku v ulici Spojovací Statutární město Hradec Králové Dokončeno 4 183 610,70 CZK
Zavedení parciálních trolejbusů do provozu městské hromadné dopravy v Pardubicích Dopravní podnik města Pardubic a.s. Dokončeno 39 945 750,00 CZK