Proces tvorby Strategie


Nositel ITI přistoupil od poloviny roku 2019 společně s řadou odborníků k procesu aktualizace Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+. V procesu tvorby strategie je uplatňován v maximální možné míře partnerský princip a konsensuální přístup při kontinuitě a drobné aktualizaci složení stávajících řídicích a koordinačních struktur (pracovní skupiny, řídicí výbor).

Ačkoliv se Strategie 2021+ vztahuje k nově vymezenému území aglomerace, tak v oblastech, ve kterých je to možné a účelné, vychází ze současného strategického dokumentu.

Aktualizovaná Strategie bude oproti té stávající obsahovat seznamy strategických projektů.

Během roku 2019 byla vydefinována klíčová aglomerační témata, která budou řešena v rámci sedmi pracovních skupin:

  • PS 1: Doprava
  • PS 2: Životní prostředí a veřejná prostranství
  • PS 3: Vzdělávání
  • PS 4: Vysoké školy a podnikatelé
  • PS 5: Horizontální
  • PS 6: Kultura a cestovní ruch
  • PS 7: Sociální oblast

Aktuálně probíhá revize Strategie území Hradecko pardubické aglomerace 2021+, více informací o aktuálním stavu v sekci Dokumenty .