Dokumenty


Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ (verze schválená MMR-OSA dne 9. 1. 2023)

Programové rámce

  • IROP (verze schválená ŘO IROP dne 24. 2. 2023)
  • OP D (aktualizovaná verze schválená ŘO OP D dne 26. 1. 2024)
    • první verze schválená ŘO OP D dne 9. 5. 2023 zde
  • OP JAK (verze schválená ŘO OP JAK dne 19. 5. 2023)
  • OP ŽP (verze schválená ŘO OP ŽP dne 19. 1. 2024)
  • OP TAK (verze schválená ŘO OP TAK dne 12. 7. 2024)

Zprávy o plnění integrované strategie

Statut a jednací řád Řídicího výboru aglomerace a pracovních skupin Řídicího výboru aglomerace pro programové období 2021+ (platnost od 10. 6. 2024)

Etický kodex Řídicího výboru aglomerace

Interní postupy Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ (platnost od 25. 4. 2024)

Žádost o změnu strategického projektu

Posuzování vlivů na životní prostředí (SEA) 

Sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví

Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ (pracovní verze, listopad 2020):