<< Zpět na seznam kategorií

Věda a výzkum

Hradecko-pardubická aglomerace se z hlediska podpory vědy a výzkumu zaměřuje na jejich rozvoj a posílení potenciálu území pro realizaci výzkumných a vývojových aktivit.

Tato oblast je podporována v rámci OP JAK, specifického cíle 1.1: Rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií. Konkrétní aktivity jsou zaměřeny na:

  • spolupráci výzkumných organizací a firem, zvyšování kvality a objemu transferu technologií (např. příprava a realizace projektů dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s podniky apod.).


Seznam projektů
Název projektu Žadatel Stav projektu Podpora EU
Biomedicínské indikátory pro personalizovanou medicínu (BIPOLE) Fakultní nemocnice Hradec Králové Před zahájením realizace 63 189 999,99 CZK
Centrum podpory a rozvoje Digital humanities a SMART technologies Univerzita Hradec Králové Před zahájením realizace 42 500 000,00 CZK
Inovativní materiály vhodné pro aplikace s vysokou přidanou hodnotou Univerzita Pardubice Před zahájením realizace 48 215 377,11 CZK
Mezisektorová a mezioborová spolupráce ve výzkumu a vývoji komunikačních, informačních a detekčních technologií pro řídicí a zabezpečovací systémy Univerzita Pardubice Před zahájením realizace 49 814 626,55 CZK
Předaplikační výzkum léčiv pro onkologická onemocnění a pro prevenci a léčbu jimi navozených závažných komplikací (OncoPharm) Univerzita Karlova Před zahájením realizace 53 516 322,15 CZK