<< Zpět na seznam kategorií

Podnikání a inovace

Operační program Podnikání, inovace a konkurenceschopnost přináší v dotačním období 2014-2020 možnost získat dotaci pomocí programů podpory na celou řadu aktivit.

Aplikace (OP PIK 1.1)

  • Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014.
Inovace (OP PIK 1.1)
  • Inovační projekty – u projektů uplatňujících nová originální řešení program umožní českým firmám pořízení moderních strojů, zařízení, know-how a licencí nutných k jejich realizaci.
  • Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví – v tomto případě program přispěje k ochraně nehmotných statků v podobě patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek.
Potenciál (OP PIK 1.1)
  • Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra, u MSP (malé a střední podniky) jsou předmětem podpory i vybrané provozní náklady centra.
Služby infrastruktury (OP PIK 1.2)
  • Poskytování služeb inovačním podnikům. VTP, inovační centra a podnikatelské inkubátory budou prostřednictvím vlastních expertů nebo formou zprostředkování ověřených externích služeb poskytovat inkubovaným a dalším inovativním MSP služby specializovaného poradenství.
  • Provozování stávajícího VTP nebo podnikatelského inkubátoru nebo inovačního centra (pouze v režimu de minimis).
  • rozšíření prostor VTP a pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií (V odůvodněných případech).
  • Výstavba nové sdílené infrastruktury v regionu, kde bude prokázán nedostatek vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty (v ojedinělých případech)
Nemovitosti (OP PIK 2.3)
  • Modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury a rekonstrukce objektů typu brownfield (bez výdajů na odstranění ekologických zátěží) a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty.


Seznam projektů

Název projektu Žadatel Stav projektu Podpora EU
Laboratoř pro VaV slinování pokročilé keramiky z nitridu hliníku v ochranné atmosféře ELCERAM a.s. Před zahájením realizace 3 000 000,00 CZK
Modifikované polymerní systémy nejen pro dentální použití SYNPO, akciová společnost Před zahájením realizace 6 960 000,00 CZK
Pardubický podnikatelský inkubátor (P-PINK) II Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, ve zkrácené formě - RRA PK Před zahájením realizace 1 000 000,00 CZK
Pokročilé materiály pro aplikace v kosmickém průmyslu I TOSEDA s.r.o. Probíhá realizace 12 140 177,97 CZK
Pokročilé materiály pro aplikace v kosmickém průmyslu II TOSEDA s.r.o. Probíhá realizace 6 000 000,00 CZK
Radarový systém pro detekci pozemních a LSS vzdušných cílů RETIA, a.s. Probíhá realizace 15 185 486,84 CZK
Rekonstrukce haly NPK Rybitví SK - EKO Pardubice s. r. o. Před zahájením realizace 14 283 000,00 CZK
Revitalizace bývalého zemědělského objektu v areálu zemědělského družstva UNION COSMETIC s.r.o. Probíhá realizace 18 406 480,75 CZK
Revitalizace objektu na Jana Palacha čp. 363 a 372 pro umístění P-PINK Pardubický podnikatelský inkubátor, z.ú. Před zahájením realizace 16 500 000,00 CZK
Rozšíření stávající výzkumně inovační kapacity Centra nanostrukturovaných polymerů v SYNPO, akciová společnost SYNPO, akciová společnost Před zahájením realizace 6 100 000,00 CZK
Rozšíření vývojových kapacit společnosti AVIA Motors s.r.o. AVIA Motors s.r.o. Před zahájením realizace 15 600 000,00 CZK
Rozšíření výzkumných a vývojových kapacit společnosti ELDIS Pardubice, s.r.o. ELDIS Pardubice, s.r.o. Probíhá realizace 7 050 629,50 CZK
Rozšíření výzkumných a vývojových kapacit společnosti RETIA, a.s. RETIA, a.s. Probíhá realizace 7 360 956,50 CZK
Vývoj nové generace nákladních vozidel AVIA s elektropohonem AVIA Motors s.r.o. Před zahájením realizace 19 402 800,00 CZK
Zvýšení kvality a rozšíření poskytovaných služeb P-PINK pro MSP Pardubický podnikatelský inkubátor, z.ú. Před zahájením realizace 2 500 000,00 CZK