<< Zpět na seznam kategorií

Podnikání a inovace

Operační program Podnikání, inovace a konkurenceschopnost přináší v dotačním období 2014-2020 možnost získat dotaci pomocí programů podpory na celou řadu aktivit.

Aplikace (OP PIK 1.1)

 • Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014.
Inovace (OP PIK 1.1)
 • Inovační projekty – u projektů uplatňujících nová originální řešení program umožní českým firmám pořízení moderních strojů, zařízení, know-how a licencí nutných k jejich realizaci.
 • Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví – v tomto případě program přispěje k ochraně nehmotných statků v podobě patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek.
Potenciál (OP PIK 1.1)
 • Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra, u MSP (malé a střední podniky) jsou předmětem podpory i vybrané provozní náklady centra.
Služby infrastruktury (OP PIK 1.2)
 • Poskytování služeb inovačním podnikům. VTP, inovační centra a podnikatelské inkubátory budou prostřednictvím vlastních expertů nebo formou zprostředkování ověřených externích služeb poskytovat inkubovaným a dalším inovativním MSP služby specializovaného poradenství.
 • Provozování stávajícího VTP nebo podnikatelského inkubátoru nebo inovačního centra (pouze v režimu de minimis).
 • rozšíření prostor VTP a pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií (V odůvodněných případech).
 • Výstavba nové sdílené infrastruktury v regionu, kde bude prokázán nedostatek vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty (v ojedinělých případech)
Poradenství (OP PIK 2.1)
 • Poradenské služby pro začínající MSP (s historií do 3 let) poskytované provozovateli inovační infrastruktury jako jsou podnikatelské inkubátory, vědeckotechnické parky a inovační centra.
Nemovitosti (OP PIK 2.3)
 • Modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury a rekonstrukce objektů typu brownfield (bez výdajů na odstranění ekologických zátěží) a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty.
Školicí střediska (OP PIK 2.4)
 • Výstavba a pořízení nových případně rekonstrukce stávajících školicích center, modernizace prostor pro vzdělávání, pořízení vybavení školicích prostor včetně školicích pomůcek, vzdělávacích programů a práv duševního vlastnictví, které jsou nezbytné k zahájení vzdělávací činnosti.


Seznam projektů

Název projektu Žadatel Stav projektu Podpora EU
FLEET - SHARING Hi-Tech inovační klastr z.s. Před zahájením realizace 23 800 000,00 CZK
Pokročilé materiály pro aplikace v kosmickém průmyslu I TOSEDA s.r.o. Před zahájením realizace 14 063 175,87 CZK
Pokročilé materiály pro aplikace v kosmickém průmyslu II TOSEDA s.r.o. Před zahájením realizace 6 000 000,00 CZK
Radarový systém pro detekci pozemních a LSS vzdušných cílů RETIA, a.s. Před zahájením realizace 15 185 486,84 CZK
Rekonstrukce nemovitosti firmy ELMONTIA ELMONTIA a.s. Před zahájením realizace 13 500 000,00 CZK
Revitalizace bývalého zemědělského objektu v areálu zemědělského družstva UNION COSMETIC s.r.o. Před zahájením realizace 18 406 480,75 CZK
Rozšíření výzkumných a vývojových kapacit společnosti ELDIS Pardubice, s.r.o. ELDIS Pardubice, s.r.o. Před zahájením realizace 7 050 629,50 CZK
Rozšíření výzkumných a vývojových kapacit společnosti RETIA, a.s. RETIA, a.s. Před zahájením realizace 7 360 956,50 CZK
Výstavba haly TNM PRINT TNM PRINT s.r.o. Před zahájením realizace 4 548 542,85 CZK