<< Zpět na seznam projektů

Oživení pevnosti Josefov

Žadatel: Město Jaroměř
Kategorie: Kultura a památky
Stav: Dokončeno
OP (SC): IROP 3.1 Zefektivnení prezentace, posíleni ochrany a rozvoje kulturního a přírodniho dědictví

Podpora EU: 89 250 000,00 CZK
Celkové výdaje: 128 262 186,24 CZK
Termín ukončení projektu: 12/2021


Stručný popis projektu:
Cílem projektu bude revitalizace a zatraktivnění památky Městské opevnění II., Horní pevnost, evidované v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014. Z této pevnosti byly vybrány ke stavební obnově následující objekty - Bastion IV, Ravelin XIII, kurtina mezi Bastionem III a Bastionem IV. V Bastionu IV bude zrekonstruována vnitřní a vnější plenta včetně výplní otvorů a vnější plášť prachárny. V současné době zde sídlí spolek Umělecká kolonie, z.s., který by svou činnost rád rozšířil i do dalších prostorů Bastionu. Je zde galerie sochaře a v prachárně probíhají výstavy dalších umělců. Po skončení realizace projektu zde budou připraveny další prostory pro nově příchozí umělce a jejich činnost. Na Ravelinu XIII bude zrekonstruována vnější plenta objektu. Ravelin je součástí festivalového parku, kde v současné době probíhají kulturní akce, převážně hudební či historické slavnosti. Využití se po skončení realizace projektu nezmění, ale festivalový areál bude pro návštěvníky mnohem bezpečnější. Kurtina mezi Bastionem III a Bastionem IV má v současné době pouze statickou funkci, jde o pozůstatek aprovizační chodby. Tato část hradby není běžně přístupná. Díky realizaci projektu dojde k navýšení návštěvnosti, a to zavedením mimořádných velkých okruhů Josefovem a kulturními akcemi.