<< Zpět na seznam kategorií

Kultura a památky

Kultura a památky jsou podporovány v rámci specifického cíle 3.1 z Integrovaného regionálního operačního programu. Mezi podporované aktivity patří:

  • Revitalizace a zatraktivnění památek, zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek k 1. lednu 2014, a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. lednu 2014. Součástí projektu může být zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, zpřístupnění dosud nezpřístupněných částí památkově chráněných objektů či modernizace jejich sociálního zázemí.
  • Zvýšení ochrany sbírkových fondů, konzervování a restaurování sbírkových předmětů, zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér, digitalizaci a digitální evidencí sbírek, zabezpečení a osvětlení objektů nebo na rekonstrukce stávajících a budování nových expozic a depozitářů v muzeích.
  • Zvýšení ochrany, konzervování, restaurování a digitalizace knihovních fondů, na zvýšení bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér nebo zabezpečení a osvětlení objektů krajských knihoven. Financovat lze i rekonstrukce stávajících a budování nových depozitářů nebo modernizaci a výstavbu nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.


Seznam projektů
Název projektu Žadatel Stav projektu Podpora EU
Automatické mlýny - silo a parter Nadace Automatické mlýny Dokončeno 69 997 500,00 CZK
Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích Pardubický kraj Dokončeno 68 926 432,22 CZK
Galerie města Pardubic Statutární město Pardubice Dokončeno 17 000 000,00 CZK
Kunětická hora - divadlo na hradě i v podhradí Národní památkový ústav Dokončeno 59 999 999,75 CZK
Kunětická hora Dušana Jurkoviče - básníka dřeva Národní památkový ústav Dokončeno 61 102 868,76 CZK
Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii Pardubický kraj Dokončeno 127 705 968,30 CZK
Oživení pevnosti Josefov Město Jaroměř Dokončeno 89 250 000,00 CZK
Příhrádek Pardubice Pardubický kraj Dokončeno 44 271 024,24 CZK
Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček Statutární město Pardubice Dokončeno 20 060 000,00 CZK
Revitalizace budovy Muzea východních Čech Statutární město Hradec Králové Dokončeno 70 454 624,13 CZK
SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové Královéhradecký kraj Dokončeno 200 000 000,00 CZK
Zámek Pardubice – využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů čp. 1 a čp. 2 Pardubický kraj Dokončeno 94 999 999,99 CZK
Zvýšení ochrany fondu a komplexní řešení ukládání a zálohování digitálních dokumentů v SVK HK Královéhradecký kraj Dokončeno 9 530 803,51 CZK