<< Zpět na seznam kategorií

Pokročilé materiály pro aplikace v kosmickém průmyslu I

Žadatel: TOSEDA s.r.o.
Kategorie: Podnikání a inovace
Stav: Probíhá realizace
OP (SC): OP PIK 1.1 Zvýšit inovační výkonnost podniku

Podpora EU: 8 198 222,04 CZK
Celkové výdaje: 12 787 743,00 CZK
Termín ukončení projektu: 10/2020


Stručný popis projektu:
Projekt bude zaměřen na průmyslový výzkum a experimentální vývoj (VV) pokročilých materiálů pro kosmické aplikace. Vyvinuté materiály budou hlavně na bázi sofistikovaných polymerů a nanostruktur. Pozornost bude zacílena především na VV v následujících oblastech: 1) "Green" tuhé pohonné hmoty (TPH) a energetické materiály (EM) s vysokým impulsem pro kosmické aplikace; 2) vysoko bariérové kompozitní systémy (BKS) pro nádrže na kapalná paliva; 3) jedno-komponentní strukturní lepidla (JKL) s nízkou hustotou a vysokou pevností. Na výše popsaných tématech budou spolupracovat společnosti TOSEDA s.r.o. a Explosia a.s. Využívány budou také placené služby poskytované renomovanými pracovišti Univerzity Pardubice. Dosažení této vysoké TRL je podmíněno i speciálními testy simulujícími kosmické prostředí. Bude docíleno následujících výstupů projektu: 1) čtyři funkční vzorky s TRL5 (TPH + EM + BKS + JSL); 2) dvě ověřené technologie (BKS + JSL).