<< Zpět na seznam kategorií

Podnikání a inovace

Operační program Podnikání, inovace a konkurenceschopnost přináší v dotačním období 2014-2020 možnost získat dotaci pomocí programů podpory na celou řadu aktivit.

Aplikace (OP PIK 1.1)

  • Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014.
Inovace (OP PIK 1.1)
  • Inovační projekty – u projektů uplatňujících nová originální řešení program umožní českým firmám pořízení moderních strojů, zařízení, know-how a licencí nutných k jejich realizaci.
  • Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví – v tomto případě program přispěje k ochraně nehmotných statků v podobě patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek.
Potenciál (OP PIK 1.1)
  • Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra, u MSP (malé a střední podniky) jsou předmětem podpory i vybrané provozní náklady centra.
Služby infrastruktury (OP PIK 1.2)
  • Poskytování služeb inovačním podnikům. VTP, inovační centra a podnikatelské inkubátory budou prostřednictvím vlastních expertů nebo formou zprostředkování ověřených externích služeb poskytovat inkubovaným a dalším inovativním MSP služby specializovaného poradenství.
  • Provozování stávajícího VTP nebo podnikatelského inkubátoru nebo inovačního centra (pouze v režimu de minimis).
  • rozšíření prostor VTP a pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií (V odůvodněných případech).
  • Výstavba nové sdílené infrastruktury v regionu, kde bude prokázán nedostatek vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty (v ojedinělých případech)
Nemovitosti (OP PIK 2.3)
  • Modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury a rekonstrukce objektů typu brownfield (bez výdajů na odstranění ekologických zátěží) a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty.


Seznam projektů
Název projektu Žadatel Stav projektu Podpora EU
Laboratoř pro VaV slinování pokročilé keramiky z nitridu hliníku v ochranné atmosféře ELCERAM a.s. Dokončeno 2 818 500,00 CZK
LNG Kryogenní čerpadlo CNG realizační cz, s.r.o. Dokončeno 2 800 000,00 CZK
Pokročilé materiály pro aplikace v kosmickém průmyslu I TOSEDA s.r.o. Dokončeno 7 133 571,33 CZK
Pokročilé materiály pro aplikace v kosmickém průmyslu II TOSEDA s.r.o. Dokončeno 5 574 194,85 CZK
Radarový systém pro detekci pozemních a LSS vzdušných cílů RETIA, a.s. Dokončeno 14 992 141,86 CZK
Rekonstrukce a přístavba budovy bývalé rozvodny ZL 21 Semtín SK - EKO Pardubice s.r.o. Dokončeno 4 455 000,00 CZK
Rekonstrukce areálu Jeníkovice, č.p. 54/1 VIBROM spol. s.r.o. Dokončeno 19 034 761,95 CZK
Rekonstrukce haly NPK Rybitví SK - EKO Pardubice s. r. o. Dokončeno 13 947 958,82 CZK
Revitalizace bývalého zemědělského objektu v areálu zemědělského družstva UNION COSMETIC s.r.o. Dokončeno 14 071 672,90 CZK
Revitalizace objektu na Jana Palacha čp. 363 a 372 pro umístění P-PINK Pardubický podnikatelský inkubátor, z.ú. Dokončeno 16 500 000,00 CZK
Rozšíření výzkumných a vývojových kapacit společnosti ELDIS Pardubice, s.r.o. ELDIS Pardubice, s.r.o. Dokončeno 6 273 016,00 CZK
Zvýšení kvality a rozšíření poskytovaných služeb P-PINK pro MSP Pardubický podnikatelský inkubátor, z.ú. Dokončeno 2 500 000,00 CZK