<< Zpět na seznam kategorií

Zvýšení ochrany fondu a komplexní řešení ukládání a zálohování digitálních dokumentů v SVK HK

Žadatel: Královéhradecký kraj
Kategorie: Kultura a památky
Stav: Dokončeno
OP (SC): IROP 3.1 Zefektivnení prezentace, posíleni ochrany a rozvoje kulturního a přírodniho dědictví

Podpora EU: 9 558 249,58 CZK
Celkové výdaje: 11 994 236,65 CZK
Termín ukončení projektu: 12/2018


Stručný popis projektu:
Knihovní fond Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové (SVK HK) je ohrožen nízkou vlhkostí vzduchu a nedostačující klimatizací ve skladech. V rámci projektu IOP III. Digitalizace a ukládání vzniklo velké množství dat a další data z produkce Krajské digitalizační jednotky, umístěné v prostorách SVK HK. Projekt IOP řešil ukládání dat jen okrajově, soustředil se především na vlastní digitalizaci fondů krajské knihovny a dalších paměťových institucí kraje, ukládání a zálohování vzniklých dat nebylo řešeno komplexněji. Dalším problémem je síťová infrastruktura - v rámci digitalizace dochází k přenosům velkého množství dat, rychlost sítě je pro přenosy dat v rozsahu desítek TB mezi zdrojovými a cílovými úložišti nedostačující. Posledním problémem, který by měl předkládaný projekt vyřešit, je nemožnost zpracovávat na digitalizačním pracovišti SVK HK velkoformátové dokumenty - pracoviště disponuje pouze skenerem formátu A2. Ten však nedostačuje pro digitalizaci ohrožených velkoformátových periodik. Na konci realizace projektu by měla být zvýšena ochrana knihovního fondu SVK HK prostřednictvím posílení klimatizace a doplnění zvlhčování ve stávajících vzduchotechnikách. Měla by být zmodernizována síťová infrastruktura a mělo by být vyřešeno ukládání a zálohování digitalizovaných a elektronických dokumentů. Takto zálohována a ukládána budou nejen data SVK HK, ale i dalších paměťových institucí, zapojených do digitalizace knihovních fondů. Dále by digitalizační pracoviště v prostorách SVK HK mělo být schopno zpracovávat i velkoformátové dokumenty. Digitalizované dokumenty budou přístupné studentům i široké veřejnosti, realizace projektu bude mít přínos také pro paměťové instituce Královéhradeckého kraje a jejich uživatele.