<< Zpět na seznam kategorií

Rekonstrukce haly NPK Rybitví

Žadatel: SK - EKO Pardubice s. r. o.
Kategorie: Podnikání a inovace
Stav: Před zahájením realizace
OP (SC): OP PIK 2.3 Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání

Podpora EU: 14 283 000,00 CZK
Celkové výdaje: 38 405 400,00 CZK
Termín ukončení projektu: 3/2021


Stručný popis projektu:
Projekt je zaměřen na modernizaci a revitalizaci infrastruktury pro podnikání. Rekonstrukce nevyužívaného objektu (brownfieldu) přispěje k rozvoji a podnikání (a novým podnikatelským možnostem v aglomeraci) Rekonstrukcí haly NPK v Rybitví se nově využije pro podnikání plocha o rozloze 1881 m2. Po rekonstrukci bude hala sloužit jako objekt pro likvidaci odpadů - shromažďování, třídění a jejich případnou likvidaci, dále pak bude využita pro zámečnickou výrobu - zejména opravy a výrobu odpadových velkoobjemových natahovacích kontejnerů typu Avia a Abroll a jako manipulační a skladovací plocha.