<< Zpět na seznam kategorií

IT4Neuro(degeneration)

Žadatel: Univerzita Hradec Králové
Kategorie: Věda a výzkum
Stav: Probíhá realizace
OP (SC): OP VVV 1.2 Budovaní kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou

Podpora EU: 69 013 749,95 CZK
Celkové výdaje: 81 192 647,00 CZK
Termín ukončení projektu: 12/2022


Stručný popis projektu:
Projekt je zaměřen na špičkový předaplikační výzkum v oblasti medicínských aplikací, navrhování a testování nových látek v rámci preklinického vývoje nových léčiv, socio-ekonomické analýzy v oblasti neurodegenerace a praktické dopady zavádění nových léčiv a zavádění nových diagnostických postupů využívající vysokoúčinné ICT k vyhodnocování moderních zobrazovacích metod. Výzkumné záměry vycházejí z nejnovějších společných výsledků a využívají multidisciplinárního přístupu. Projekt díky spolupráci 3 institucí z Hradecko-pardubické aglomerace (Univerzita Hradec Králové, Univerzita Pardubice, Fakultní nemocnice Hradec Králové) využije potenciálu a efektivity IT technologií pro špičkový výzkum v oblasti medicínských aplikací. Klíčovým prvkem projektu jsou 3 vzájemně provázané výzkumné záměry - preklinický vývoj léčiv, populační modely a klinické aplikace. Cílem projektu je ustavit a stabilizovat systém získávání a ověřování nadějných multioborových výzkumných výsledků s vysokým potenciálem pro aplikaci těchto vědeckých výstupů do léčebných a diagnostických postupů s využitím IT technologií. Dále je cílem projektu navržení a otestování vhodného kandidáta na léčivo proti nerodegenerativním onemocněním, zpracování ekonomických a statistických analýz dopadů aplikace nových léčiv a v neposlední řadě vytvoření SW řešení pro diagnostické účely.