<< Zpět na seznam kategorií

Věda a výzkum

Z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání jsou v rámci specifického cíle 1.2 podporovány projekty zaměřené na předaplikační výzkum a dlouhodobou mezisektorovou spolupráci.


Seznam projektů
Název projektu Žadatel Stav projektu Podpora EU
IT4Neuro(degeneration) Univerzita Hradec Králové Probíhá realizace 69 013 749,95 CZK
PERSONMED – Centrum rozvoje personalizované medicíny u věkem podmíněných onemocnění Fakultní nemocnice Hradec Králové Probíhá realizace 33 114 005,01 CZK
Posilování mezioborové spolupráce ve výzkumu nanomateriálů a při studiu jejich účinků na živé organismy (NANOBIO) Univerzita Pardubice Probíhá realizace 98 520 939,40 CZK
Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed) Univerzita Karlova Probíhá realizace 88 503 302,20 CZK
Senzory s vysokou citlivostí a materiály s nízkou hustotou na bázi polymerních nanokompozitů - NANOMAT Univerzita Pardubice Probíhá realizace 58 945 229,46 CZK
Spolupráce Univerzity Pardubice a aplikační sféry v aplikačně orientovaném výzkumu lokačních, detekčních a simulačních systémů pro dopravní a přepravní procesy (PosiTrans) Univerzita Pardubice Dokončeno 46 119 770,25 CZK