<< Zpět na seznam kategorií

Rozšíření výzkumných a vývojových kapacit společnosti ELDIS Pardubice, s.r.o.

Žadatel: ELDIS Pardubice, s.r.o.
Kategorie: Podnikání a inovace
Stav: Probíhá realizace
OP (SC): OP PIK 1.1 Zvýšit inovační výkonnost podniku

Podpora EU: 7 050 629,50 CZK
Celkové výdaje: 17 062 523,39 CZK
Termín ukončení projektu: 6/2020


Stručný popis projektu:
Cílem projektu je vybavit kapacity pro výzkum a vývoj (VaV) v areálu společnosti ELDIS Pardubice, s.r.o. v Pardubicích prostřednictvím pořízení nových moderních technologií. Vybavení bude využíváno k výzkumu a vývoji nových radarových systémů. Výsledkem těchto aktivit budou sestavené funkční prototypy radarové techniky s vysokými prvky novosti. Výsledky VaV budou následně zaváděny do výroby v závodě v Pardubicích a budou mít velký tržní potenciál.