<< Zpět na seznam kategorií

Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed)

Žadatel: Univerzita Karlova
Kategorie: Věda a výzkum
Stav: Probíhá realizace
OP (SC): OP VVV 1.2 Budovaní kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou

Podpora EU: 88 503 302,20 CZK
Celkové výdaje: 104 121 532,00 CZK
Termín ukončení projektu: 12/2022


Stručný popis projektu:
Jádro projektu Inomed tvoří posílená výzkumná spolupráce mezi FaF, LF HK a FN HK. Vzájemná spolupráce je založena na vysoce aktuálních a doplňujících se výzkumných záměrech zejména v oblasti výzkumu léčby závažných civilizačních onemocnění a stárnutí populace. Část výzkumu bude s ohledem na stárnutí populace směrována k podpoře předaplikačního výzkumu v klinické farmacii v geriatrii. Mimo tuto stěžejní výzkumnou dimenzi spolupráce plánuje projekt rozvíjet další dvě dimenze spolupráce. První z nich je spolupráce s aplikační sférou v rámci regionu rozvíjená především formou mimo-projektových partnerství. Druhou dimenzí spolupráce bude rozvoj mimo-projektových partnerství s univerzitami a výzkumnými organizacemi v zahraničí s cílem získat zpětnou vazbu k výzkumům s ohledem na nejaktuálnější trendy ve zkoumaných oblastech. Projekt takto na několika úrovních reaguje na aktuální potřeby rozvoje aplikovaného výzkumu v oblasti lékařství a farmacie nejen v Hradecko-pardubické metropolitní oblasti.