<< Zpět na seznam projektů

Zajištění kapacity a kvality skupinového vodovodu Pardubice

Žadatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Kategorie: Životní prostředí a veřejná prostranství
Stav: Dokončeno
OP (SC): OP ŽP 1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

Podpora EU: 189 200 000,00 CZK
Celkové výdaje: 637 777 157,21 CZK
Termín ukončení projektu: 5/2023


Stručný popis projektu:
ÚV Hrobice tvoří hlavní zdroj pitné vody nejen pro Skupinový vodovod Pardubice, ale je rovněž velice důležitá v rámci Vodárenské soustavy Východní Čechy. Zajišťuje zásobování obyvatel Pardubicka i okresu Hradec Králové. Nevyhovují kvalita i nedostatečné množství pitné vody se tak týká více než 80 000 obyvatel. Realizace projektu je pro oblast Hradecko-pardubické aglomerace proto velmi klíčová. Projekt "Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice" je rozdělen do 4 etap: I. etapa - Intenzifikace úpravny vody Hrobice; II. etapa – Čerpací stanice Oplatil; III. etapa - Intenzifikace prameniště Hrobice; IV. etapa - Zkapacitnění výtlaku z ČS Čeperka.