<< Zpět na seznam kategorií

Životní prostředí

Operační program Životní prostředí podporuje projekty zaměřené na následující aktivity:

  • výstavbu kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (OP ŽP 1.1)
  • výstavbu, modernizaci a intenzifikaci čistíren odpadních vod (OP ŽP 1.1)
  • výstavbu a modernizaci úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužících veřejné potřebě (OP ŽP 1.2)
  • výstavbu a dostavbu přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě (OP ŽP 1.2).


Seznam projektů
Název projektu Žadatel Stav projektu Podpora EU
Pardubice, Opočínek - kanalizace Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Dokončeno 10 800 000,00 CZK
Zajištění kapacity a kvality skupinového vodovodu Pardubice Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Dokončeno 189 200 000,00 CZK