<< Zpět na seznam kategorií

Revitalizace bývalého zemědělského objektu v areálu zemědělského družstva

Žadatel: UNION COSMETIC s.r.o.
Kategorie: Podnikání a inovace
Stav: Probíhá realizace
OP (SC): OP PIK 2.3 Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání

Podpora EU: 18 406 480,75 CZK
Celkové výdaje: 64 226 738,00 CZK
Termín ukončení projektu: 2/2020


Stručný popis projektu:
Předmětem navrženého projektu je revitalizace bývalého zemědělského areálu a jeho následné využití pro skladování a příprava materiálů pro výrobu kosmetických přípravků společností UNION COSMETIC a.s. S ohledem na nárůst sortimentu a expanzi společnosti na nové trhy je nutné akutně řešit potřebu rozšíření prostor pro skladování a přípravu materiálů pro výrobu. Stávající objekt p.č. st. 95 bez čísla popisného nebo evidenčního je dlouhodobě nevyužívaný a nachází se v katastrálním území Nepasice v areálu současného vlastníka Zemědělského družstva Dobruška. Současný nevyhovující stav objektu je způsoben především absencí údržby a nefunkčností el. instalace. Pozemek, na kterém se objekt nachází, sloužil mimo jiné také jako skládka živičných ker. Podle dostupných informací byl objekt postaven v roce 1960. Žadatel plánuje objekt částečně zbourat a přistavět objekt nový. Zároveň bude pozemek oplocen a zřízen vjezd z komunikace. V nově navrhovaném objektu bude skladován a připravován materiál a suroviny pro výrobu kosmetických přípravků. Navrhovaný provoz je bez negativních účinků na životní prostředí. Bude zlikvidována skládka živičných ker, aby došlo k revitalizaci části areálu použitelné pro podnikání.