<< Zpět na seznam kategorií

Senzory s vysokou citlivostí a materiály s nízkou hustotou na bázi polymerních nanokompozitů - NANOMAT

Žadatel: Univerzita Pardubice
Kategorie: Věda a výzkum
Stav: Probíhá realizace
OP (SC): OP VVV 1.2 Budovaní kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou

Podpora EU: 58 945 229,46 CZK
Celkové výdaje: 69 347 328,78 CZK
Termín ukončení projektu: 12/2022


Stručný popis projektu:
Cílem projektu NANOMAT je rozšiřování spolupráce Univerzity Pardubice s firmami v rámci Hradubického regionu v oblasti materiálového výzkumu. Projekt je zaměřen především na vývoj, syntézu a předaplikační testování nových vysoce citlivých čidel mechanického napětí a různých druhů záření a dále vysoce účinných tepelných izolantů (nanostrukturovaných pružných polymerních aerogelů a pěn) s výrazně vyššími užitnými vlastnostmi. Vyvinuté materiály pro svoje výjimečné vlastnosti najdou uplatnění v různých průmyslových oblastech (zejména, ale ne výlučně automobilový, letecký, kosmický, obranný průmysl) a medicíně.