<< Zpět na seznam kategorií

Pardubice, Opočínek - kanalizace

Žadatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Kategorie: Životní prostředí
Stav: Před zahájením realizace
OP (SC): OP ŽP 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrch. a podz. vod

Podpora EU: 10 800 000,00 CZK
Celkové výdaje: 18 800 000,00 CZK
Termín ukončení projektu: 12/2020


Stručný popis projektu:
Jedná se o stavbu oddílné kanalizace v obci Opočínek. Předkládaný projektový záměr je součástí komplexnějšího projektu, který společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. částečně realizuje z vlastních prostředků.