<< Zpět na seznam kategorií

PERSONMED – Centrum rozvoje personalizované medicíny u věkem podmíněných onemocnění

Žadatel: Fakultní nemocnice Hradec Králové
Kategorie: Věda a výzkum
Stav: Probíhá realizace
OP (SC): OP VVV 1.2 Budovaní kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou

Podpora EU: 33 114 005,01 CZK
Celkové výdaje: 38 957 652,95 CZK
Termín ukončení projektu: 12/2022


Stručný popis projektu:
Cílem projektu je ustavit a stabilizovat systém podpory nadějných výzkumných výsledků s vysokým potenciálem pro aplikaci. Prověřit sadu nadějných výsledků na poli personalizované medicíny z pohledu jejich aplikovatelnosti a zajistit jejich ochranu. Prověřit výzkumná témata rozvíjená na zapojených institucích v mezinárodní soutěži, vybudovat odborná konsorcia pro soutěže typu H2020.