<< Zpět na seznam kategorií

Posilování mezioborové spolupráce ve výzkumu nanomateriálů a při studiu jejich účinků na živé organismy (NANOBIO)

Žadatel: Univerzita Pardubice
Kategorie: Věda a výzkum
Stav: Probíhá realizace
OP (SC): OP VVV 1.2 Budovaní kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou

Podpora EU: 98 520 939,40 CZK
Celkové výdaje: 115 906 987,53 CZK
Termín ukončení projektu: 2/2022


Stručný popis projektu:
Projekt pokrývá předaplikační výzkum v rámci aktivit, které nezbytně předcházejí uvedení nových nanomateriálů (NM) na trh. Cílem projektu je vytvořit tým odborníků komplementárních vědeckých oborů a vybudovat moderní infrastrukturu pro: 1) vývoj a charakterizaci nových NM, 2) jejich povrchovou modifikaci a biofunkcionalizaci, 3) testování vlivu NM na lidský organismus. V rámci projektu se chceme zaměřit na tzv. aktivní nanostruktury (cílená léčiva, tkáňové systémy, implantáty), jejichž vlastnosti se během užívání mění. Bude vytvořen funkční panel testů, jehož úkolem bude mapovat míru toxicity/biokompatibility NM, a to na úrovni buněk, tkání a orgánů. Součástí výsledků projektu bude i provedení časové a nákladové analýzy panelu metod s využitím nástrojů projektového řízení a vícekriteriálního rozhodování pro sestavení optimálního/variantního postupu s ohledem na rozsah požadované evaluace NM.