<< Zpět na seznam kategorií

SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové

Žadatel: Královéhradecký kraj
Kategorie: Kultura a památky
Stav: Před zahájením realizace
OP (SC): IROP 3.1 Zefektivnení prezentace, posíleni ochrany a rozvoje kulturního a přírodniho dědictví

Podpora EU: 200 000 000,00 CZK
Celkové výdaje: 305 800 000,00 CZK
Termín ukončení projektu: 1/2022


Stručný popis projektu:
Předmětem projektu je rekonstrukce, přístavba a technické a technologické vybavení objektu s cílem tak, aby se zefektivnila práce se sbírkovými předměty s důrazem na bezpečné uložení sbírky kraje - dle zákona 122/2000 Sb.