Výzvy ZS ITI


V programovém období 2014-2020 již byly všechny výzvy ZS ITI ukončeny. V programovém období 2021-2027 ZS ITI v návaznosti na procesní změny v systému vyhlašování výzev již nebude figurovat.