Vymezení území aglomerace


Hradecko-pardubická aglomerace je v rámci České republiky jedinečnou dvoujadernou sídelní aglomerací, jejímiž centry jsou dvě velikostně, významově a historicky srovnatelná města Hradec Králové a Pardubice. Jedná se o oblast se silnou koncentrací obyvatelstva a ekonomických činností, z nichž značná část má mezinárodní význam. Vazby mezi jádrovými městy silně působí na okolí a velkou měrou ovlivňují konkurenceschopnost celého regionu.

V návaznosti na hlavní správně-hospodářské funkce obou jádrových měst bylo vymezení aglomerace založeno na vyjížďkových vztazích širokého okruhu obcí k centrálním jádrům aglomerace. Hlavním indikátorem byla celková vyjížďka, tj. vyjíždějící do zaměstnání a do škol souhrnně. Pro zajištění vysoké intenzity bylo stanoveno kritérium počtu vyjíždějících z obce do center nad 40,0 %.

Takto vymezené území aglomerace má celkem 335 118 obyvatel (k 31. 12. 2013) a její součástí je celkem 145 obcí, z nichž 14 má statut města.