Vymezení území


Konkrétním vymezením jednotlivých území ITI se zabývá studie Vymezení území pro Integrované teritoriální investice (ITI) v ČR. Do Hradecko-pardubické aglomerace spadá celkem 152 obcí (vyjmenovány na str. 62 ve studii). Území má rozlohu 1 307 km2 (zasahuje do dvou krajů na území 8 správních obvodů obcí s rozšířenou působností) a k 1. lednu 2019 zde žilo 340 tisíc obyvatel. Do Královéhradeckého kraje spadá 73 obcí (673 km2, 157 tis. obyvatel), do Pardubického kraje obcí 79 (635 km2, 183 tis. obyvatel).

 

Srovnání území Hradecko-pardubické aglomerace v programovém období 2014-2020 a 2021-2027:

 VYMEZENÉ ÚZEMÍ HK-PA

 2014-2020

 2021-2027

 Počet obcí

 145

 152

 Rozloha (km2)

 1 320,4

 1 307,7

 Počet obyvatel

 335 118

 340 423

 

Mapa území Hradecko-pardubické aglomerace: