Vyhlášení výzev na Muzea a Infrastrukturu veřejné hromadné dopravy


Dnes byly vyhlášeny v pořadí čtvrtá a pátá výzva nositele ITI k předkládání projektových záměrů do pracovních skupin Řídícího výboru ITI na projekty v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu Doprava.

Město Pardubice, jako nositel ITI Hradecko-pardubické aglomerace, dnes vyhlásilo čtvrtou výzvu pro předkládání projektových záměrů. O finanční podporu se mohou hlásit zájemci s projekty zaměřenými na výstavbu muzeí a na výstavbu a modernizaci trolejbusových trakcí.

Hradecko-pardubická aglomerace dnes v 10 hodin vyhlásila dvě výzvy pro realizaci integrovaných projektů. Projekty budou usilovat o rozdělení celkové částky až 145 milionů korun, a to ve výzvě na Paměťové instituce a kulturní památky – MUZEA, financované z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a výzvě na Ekologickou veřejnou dopravu (Infrastrukturu veřejné hromadné dopravy), která je financována z Operačního programu Doprava (OPD).

Aglomerace vypsala tzv. výzvy Nositele ITI k předkládání projektových záměrů do tematických pracovních skupin a následně do Řídícího výboru ITI. Případní zájemci mají čas do středy 21. 12.2016, 10 hodin, aby své projektové záměry předložili nositeli ITI. „Všechny projekty musí projít jednáním pracovní skupiny a Řídícího výboru ITI, kde bude pečlivě posouzen jejich soulad se schválenou Strategií ITI Hradecko-pardubické aglomerace,“ vysvětluje manažer ITI Miroslav Janovský.

Po tomto procesu budou úspěšní zájemci ve výzvě na Muzea vyplňovat standardní projektové žádosti a předkládat je na posouzení Zprostředkujícímu subjektu ITI, který byl pro tento účel na městě zřízen. Jeho výzva bude vyhlášena v pondělí 5. 12. 2016. Předkladatelé projektových záměrů, kteří uspějí ve výzvě na Infrastrukturu veřejné hromadné dopravy, budou následně své projektové žádosti předkládat k posouzení na ŘO OPD.

Více informací najdou zájemci na webových stránkách. Samotné výzvy pak na odkazu zde, jakož i na úřední desce pardubického magistrátu. Příručku “Aktuální informace a rady pro žadatele Hradecko-pardubické aglomerace z Integrovaného regionálního operačního programu“ je možné stáhnout zde, z Operačního programu Doprava zde. Na webu ITI Hradecko-pardubické aglomerace je též možné najít řadu důležitých dokumentů, včetně schválené Strategie ITI.