Vyhlášené výzvy ZS ITI


47. výzva k předkládání žádostí o podporu – Nemotorová doprava - Bezpečnost dopravy IV

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI: 17. 5. 2021, 14:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 17. 6. 2021, 14:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 17. 6. 2021, 14:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 31. 12. 2021, 10:00

Příloha č. 2 výzvy: Studie proveditelnosti - doplňující informace pro hodnocení prováděné ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace (ke stažení zde)

Příloha č. 3 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI (ke stažení zde)

46. výzva k předkládání žádostí o podporu – Nemotorová doprava - Cyklodoprava IX

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI: 17. 5. 2021, 14:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 17. 6. 2021, 14:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 17. 6. 2021, 14:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 31. 12. 2021, 10:00

Příloha č. 2 výzvy: Studie proveditelnosti - doplňující informace pro hodnocení prováděné ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace (ke stažení zde)

Příloha č. 3 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI (ke stažení zde)

45. výzva k předkládání žádostí o podporu – Přestupní uzly v aglomeraci V

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI: 17. 5. 2021, 14:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 17. 6. 2021, 14:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 17. 6. 2021, 14:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 31. 12. 2021, 10:00

Příloha č. 2 výzvy: Studie proveditelnosti - doplňující informace pro hodnocení prováděné ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace (ke stažení zde)

Příloha č. 3 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI (ke stažení zde)

44. výzva k předkládání žádostí o podporu – Nemotorová doprava - Bezpečnost dopravy III

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI: 18. 1. 2021, 14:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 18. 2. 2021, 14:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 18. 2. 2021, 14:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 31. 12. 2021, 10:00

Příloha č. 2 výzvy: Studie proveditelnosti - doplňující informace pro hodnocení prováděné ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace (ke stažení zde)

Příloha č. 3 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI (ke stažení zde)

43. výzva k předkládání žádostí o podporu – Nemotorová doprava - Cyklodoprava VIII

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI: 18. 1. 2021, 14:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 18. 2. 2021, 14:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 18. 2. 2021, 14:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 31. 12. 2021, 10:00

Příloha č. 2 výzvy: Studie proveditelnosti - doplňující informace pro hodnocení prováděné ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace (ke stažení zde)

Příloha č. 3 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI (ke stažení zde)

42. výzva k předkládání žádostí o podporu – Přestupní uzly v aglomeraci IV

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI: 18. 1. 2021, 14:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 18. 2. 2021, 14:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 18. 2. 2021, 14:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 31. 12. 2021, 10:00

Příloha č. 2 výzvy: Studie proveditelnosti - doplňující informace pro hodnocení prováděné ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace (ke stažení zde)

Příloha č. 3 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI (ke stažení zde)

41. výzva k předkládání žádostí o podporu - Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání II

Archiv výzvy

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI: 17. 9. 2020, 14:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 17. 10. 2020, 14:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 17. 10. 2020, 14:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 30. 6. 2021, 10:00

Příloha č. 1 výzvy: Kritéria ZS ITI pro hodnocení integrovaných projektů (ke stažení zde)

Příloha č. 2 výzvy: Studie proveditelnosti - doplňující informace pro hodnocení prováděné ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace (ke stažení zde)

Příloha č. 3 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI (ke stažení zde)