Vyhlášené výzvy ZS ITI


27. výzva k předkládání žádostí o podporu - Cyklodoprava V

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI: 3. 12. 2018, 14:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 3. 1. 2019, 17:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 3. 1. 2019, 17:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 29. 11. 2019, 10:00

Příloha č. 2 výzvy: Studie proveditelnosti - doplňující informace pro hodnocení prováděné ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace (ke stažení zde)

Příloha č. 3 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI (ke stažení zde)

26. výzva k předkládání žádostí o podporu - Paměťové instituce a kulturní památky - Památky V

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI: 5. 9. 2018, 14:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 1. 10. 2018, 17:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 1. 10. 2018, 17:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 28. 6. 2019, 10:00

Příloha č. 2 výzvy: Studie proveditelnosti - doplňující informace pro hodnocení prováděné ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace (ke stažení zde)

Příloha č. 3 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI (ke stažení zde)

25. výzva k předkládání žádostí o podporu - Paměťové instituce a památky - Muzea III

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI: 5. 9. 2018, 14:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 1. 10. 2018, 14:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 1. 10. 2018, 14:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 28. 6. 2019, 10:00

Příloha č. 2 výzvy: Studie proveditelnosti - doplňující informace pro hodnocení prováděné ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace (ke stažení zde)

Příloha č. 3 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI (ke stažení zde)

24. výzva k předkládání žádostí o podporu - Nemotorová doprava - Cyklodoprava IV

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI: 3. 9. 2018, 14:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 1. 10. 2018, 17:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 1. 10. 2018, 17:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 28. 6. 2019, 10:00

Příloha č. 2 výzvy: Studie proveditelnosti - doplňující informace pro hodnocení prováděné ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace (ke stažení zde)

Příloha č. 3 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI (ke stažení zde)

23. výzva k předkládání žádostí o podporu - Paměťové instituce a kulturní památky - Památky IV

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI: 2. 5. 2018, 14:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 9. 5. 2018, 17:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 9. 5. 2018, 17:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 30. 6. 2019, 10:00

Příloha č. 2 výzvy: Studie proveditelnosti - doplňující informace pro hodnocení prováděné ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace (ke stažení zde)

Příloha č. 3 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI (ke stažení zde)

22. výzva k předkládání žádostí o podporu - Nemotorová doprava - Cyklodoprava III

Archiv výzvy

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI: 2. 5. 2018, 14:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 9. 5. 2018, 17:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 9. 5. 2018, 17:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 31. 3. 2019, 10:00

Příloha č. 2 výzvy: Studie proveditelnosti - doplňující informace pro hodnocení prováděné ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace (ke stažení zde)

Příloha č. 3 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI (ke stažení zde)

21. výzva k předkládání žádostí o podporu - Dopravní telematika III

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI: 2. 5. 2018, 14:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 9. 5. 2018, 17:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 9. 5. 2018, 17:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 30. 4. 2019, 10:00

Příloha č. 2 výzvy: Studie proveditelnosti - doplňující informace pro hodnocení prováděné ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace (ke stažení zde)

Příloha č. 3 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI (ke stažení zde)

20. výzva k předkládání žádostí o podporu - Přestupní uzly v aglomeraci II

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI: 2. 5. 2018, 14:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 9. 5. 2018, 17:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 9. 5. 2018, 17:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 28. 2. 2019, 17:00

Příloha č. 2 výzvy: Studie proveditelnosti - doplňující informace pro hodnocení prováděné ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace (ke stažení zde)

Příloha č. 3 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI (ke stažení zde)