Vyhlášené výzvy ZS ITI


40. výzva k předkládání žádostí o podporu – Paměťové instituce a kulturní památky - Památky VII

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI: 3. 2. 2020, 14:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 2. 3. 2020, 15:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 2. 3. 2020, 15:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 30. 10. 2020, 10:00

Příloha č. 2 výzvy: Studie proveditelnosti - doplňující informace pro hodnocení prováděné ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace (ke stažení zde)

Příloha č. 3 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI (ke stažení zde)

39. výzva k předkládání žádostí o podporu – Infrastruktura pro vzdělávání - Infrastruktura základních škol

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI: 3. 2. 2020, 14:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 2. 3. 2020, 14:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 2. 3. 2020, 14:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 31. 8. 2020, 10:00

Příloha č. 2 výzvy: Studie proveditelnosti - doplňující informace pro hodnocení prováděné ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace (ke stažení zde)

Příloha č. 3 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI (ke stažení zde)

38. výzva k předkládání žádostí o podporu – Nemotorová doprava - Bezpečnost dopravy II

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI: 3. 2. 2020, 14:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 2. 3. 2020, 14:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 2. 3. 2020, 14:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 31. 8. 2020, 10:00

Příloha č. 2 výzvy: Studie proveditelnosti - doplňující informace pro hodnocení prováděné ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace (ke stažení zde)

Příloha č. 3 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI (ke stažení zde)

37. výzva k předkládání žádostí o podporu – Nemotorová doprava - Cyklodoprava VII

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI: 3. 2. 2020, 14:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 2. 3. 2020, 14:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 2. 3. 2020, 14:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 31. 8. 2020, 10:00

Příloha č. 2 výzvy: Studie proveditelnosti - doplňující informace pro hodnocení prováděné ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace (ke stažení zde)

Příloha č. 3 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI (ke stažení zde)

36. výzva k předkládání žádostí o podporu – Dopravní telematika V

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI: 3. 2. 2020, 14:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 2. 3. 2020, 15:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 2. 3. 2020, 15:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 31. 8. 2020, 10:00

Příloha č. 2 výzvy: Studie proveditelnosti - doplňující informace pro hodnocení prováděné ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace (ke stažení zde)

Příloha č. 3 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI (ke stažení zde)

35. výzva k předkládání žádostí o podporu – Přestupní uzly v aglomeraci III

Archiv výzvy

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI: 13. 9. 2019, 14:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 1. 10. 2019, 14:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 1. 10. 2019, 14:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 31. 12. 2020, 13:00

Příloha č. 2 výzvy: Studie proveditelnosti - doplňující informace pro hodnocení prováděné ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace (ke stažení zde)

Příloha č. 3 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI (ke stažení zde)

31. výzva k předkládání žádostí o podporu – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Archiv výzvy 2

Archiv výzvy

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI: 2. 5. 2019, 14:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 3. 6. 2019, 14:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 3. 6. 2019, 14:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 31. 12. 2020, 10:00

Příloha č. 2 výzvy: Studie proveditelnosti - doplňující informace pro hodnocení prováděné ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace (ke stažení zde)

Příloha č. 3 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI (ke stažení zde)