Aktuality

Řídicí výbor ITI podpořil další podnikatelské sny

22.1.2020 | Podnikatelé v Hradecko-pardubické aglomeraci získali dalších více než 55 milionů korun na rozvoj svých aktivit. Řídicí výbor ITI podpořil devět projektových záměrů a umožnil jejich realizaci z evropských prostředků.

Zobrazit více...

Město podepsalo smlouvu s vítězným dodavatelem na IDS

17.1.2020 | Město včera podepsalo smlouvu s vítězným dodavatelem na inteligentní dopravní systém (IDS) v Hradci Králové, kterým je firma CROSS Zlín, a.s. s nabídkou 229,3 milionu korun bez DPH. Dnes smlouva nabyla účinnosti. Vítězná firma nejen systém vyprojektuje, naistaluje, ale bude ho také provozovat po dobu šesti let.

Zobrazit více...

Kraj začíná připravovat návrat Pernštejnů na pardubický zámek

16.1.2020 | Historicky nejslavnější etapa nynějšího krajského města Pardubice byla nerozlučně spojená s šlechtickým rodem Pernštejnů, trvala necelých 70 let, a odehrála se zhruba před půl tisíciletím. V roce 2021 se na Zámku Pardubice, který je nejviditelnějším otiskem této doby ve městě, sejdou dvě významné události.

Zobrazit více...

Bývalé popraviště, kde umírali odbojáři i lidé z Ležáků, čeká oprava

16.1.2020 | ​​​​​​​Po 60 letech se promění místo, kde nechali nacisté popravit nejen všechny dospělé obyvatele Ležáků, ale i příslušníky odboje na Pardubicku. Oprava někdejšího popraviště vyjde na 33 milionů korun.

Zobrazit více...
Archiv aktualit...

Řídicí výbor ITI podpořil další podnikatelské sny

Podnikatelé v Hradecko-pardubické aglomeraci získali dalších více než 55 milionů korun na rozvoj svých aktivit. Řídicí výbor ITI podpořil devět projektových záměrů a umožnil jejich realizaci z evropských prostředků.

Úterní jednání ŘV ITI se neslo ryze v duchu projektů podnikatelských subjektů, které usilují o prostředky z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Navzdory úsilí všech žadatelů a rekordnímu počtu projektových záměrů ne všechny žádosti splnily požadovaná kritéria a mohly být podpořeny. „Celkem bylo projednáno osmnáct projektových záměrů. Devět z nich získalo kladné stanovisko ŘV ITI, jeden projektový záměr s dotací 30 milionů korun byl zamítnut a osm projektových záměrů s dotací 98,5 milionů korun muselo být vráceno jejich předkladatelům k dopracování,“ říká Jan Mazuch člen Řídicího výboru. Mezi podpořenými subjekty je např. hradecká společnost ELLA-CS, s.r.o. zabývající se výrobou zdravotnických prostředků, která díky dotaci pět milionů korun vybuduje nové a posílí stávající výrobní kapacity, či pardubická společnost DEEP VISION s.r.o., jež uspěla se záměrem na vytvoření komplexního informačního systému pro zvýšení bezpečnosti při pořádání sportovních či kulturních událostí s dotací 11,7 milionů korun.

V oblasti podnikání a inovací má Hradecko-pardubická aglomerace rezervováno celkem 460 milionů korun dotačních. Ačkoliv nositel ITI intenzivně komunikuje s žadateli a jejich zastřešujícími organizacemi, patří projekty z OPPIK k těm méně úspěšným. Důvodem jsou nejen komplikovaná jednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky (MPO) při nastavování pravidel ITI, ale také rezervovaný přístup podnikatelských subjektů na začátku programového období. „Podnikatelé postupně začínají nástroji ITI a jeho přínosům důvěřovat, což je patrné také z rostoucího zájmu o naše výzvy. V tuto chvíli máme již na téměř celou částku vyčerpanou, ale bude samozřejmě záležet na tom, zda všechny projekty uspějí v dalších kolech hodnocení. Případně jsme připraveni vypsat ještě další výzvy, a to tak, abychom celou alokaci do konce programového období beze zbytku využili,“ doplnil manažer ITI Miroslav Janovský. 

Žadatelé v území ITI Hradecko-pardubické aglomerace už se chystají také na nové programové období, které začne v roce 2021 a pomalu dostává konkrétní obrysy. „Aktuálně víme, že i v příštím programovém období dojde ke zpoždění začátku a výzvy lze očekávat nejdříve na konci roku 2021. Operační programy současně avizují zpřísnění podmínek, a proto bude víc než kdy jindy platit, že štěstí přeje připraveným. Proto apelujeme na všechny žadatele v aglomeraci, aby své projekty chystali, a to bez ohledu na přesnou znalost dotačních podmínek,“ uzavřel manažer ITI Miroslav Janovský.

Schválené projektové záměry ŘV ITI ze dne 21. 1. 2020:

Název projektu                                                                                                                                                              Příspěvek Unie (Kč)

Poskytování expertních služeb pro MSP                                                                                                                               2 250 000

Nová generace sw produktů ComArr                                                                                                                                  10 150 000

Nová generace sw "Hotel"                                                                                                                                                   8 050 000

Vytvoření CRM systému založeného na technologiích rozšířené reality a rozpoznání obrazu s využitím strojového učení       11 690 000

Vývoj systémů pro ochranu před výbuchem kovových prachu                                                                                               1 750 000

LNG Kryogenní čerpadlo                                                                                                                                                     2 800 000

Mobilní plnící stanice LCNG E                                                                                                                                             9 200 000

ELLA-CS – projekt Inovace 2020–2022                                                                                                                                  4 900 000

Rekonstrukce a přístavba budovy bývalé rozvodny ZL 21 Semtín                                                                                           4 455 000

Projektové záměry vrácené k dopracování na ŘV ITI ze dne 21. 1. 2020:

Název projektu                                                                                                                                                              Příspěvek Unie (Kč)

Energeticky úsporná obec                                                                                                                                                 14 080 000

Virtuální operátor Komunitní elektrárny                                                                                                                            16 000 000

MATRIX HOUSE – zavedení výroby inovativního dřevěného panelu                                                                                        50 503 500

MATRIX HOUSE – zavedení výroby inovativních fasádních prvků za použití karbonizace povrchu                                              6 300 000

Tisk inovativně                                                                                                                                                                   2 475 000

Polygon                                                                                                                                                                              4 100 000

PARDUBICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM (PIC) – PROVOZ                                                                                                                  2 400 000

PARDUBICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM (PIC) – SLUŽBY                                                                                                                   2 700 000

Projektový záměr s negativním stanoviskem ŘV ITI ze dne 21. 1. 2020:

INOVAČNÍ CENTRUM PARDUBICE                                                                                                                                          30 000 000

Plnění Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace

 • vyhlášeno a ukončeno 75 výzev nositele ITI v celkové sumě 5 227 268 181 Kč
 • vyjádření ŘV ITI získalo 160 projektových záměrů v částce 4 337 036 522 Kč
 • z toho 5 projektových záměrů v dotační částce 82 975 060 Kč získalo negativní Vyjádření ŘV ITI (bez možnosti úspěšně podat plnou žádost)
 • 119 záměrů je aktivních s aktuálně známou přidělenou či požadovanou výší podpory EU 2 740 103 998 Kč
 • aktuálně vráceno k dopracování 8 PZ za 98 558 500 Kč dotačních
 • vyhlášeno 35 výzev Zprostředkujícího subjektu ITI (ZS ITI) v celkové sumě 2 709 593 981 Kč (ukončeno 33 výzev ZS ITI, 2 výzvy probíhají)
 • k hodnocení na ZS ITI/ŘO bylo předloženo 111 projektů v celkové částce 2 795 521 868 Kč
 • 98 záměrů je aktivních s aktuálně známou přidělenou či požadovanou výší podpory EU   2 420 106 048 Kč
 • 95 projektů splnilo při hodnocení ZS ITI/ŘO formální náležitosti a podmínky přijatelnosti v částce 2 152 069 198 Kč
 • 89 záměrů je aktivních s aktuálně známou přidělenou či požadovanou výší podpory EU   1 923 881 080 Kč
 • 78 projektů v částce 1 779 655 426 Kč má vydaný právní akt
 • 47 projektů již fyzicky ukončeno s podporou EU ve výši 515 810 023 Kč
 • 46 projektů finančně ukončeno ze strany ŘO s podporou EU ve výši 510 361 715 Kč

Zdroj: pardubice.eu