Aktuality

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOVÝCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ V SOCIÁLNÍ OBLASTI

23.6.2022 | Nositel ITI opětovně vyzývá všechny potenciální zájemce v území Hradecko-pardubické aglomerace k předkládání projektových záměrů v sociální oblasti, aktivita infrastruktura sociálních služeb.

Zobrazit více...

Přípravy Strategie ITI vyvrcholí na podzim

22.6.2022 | Nové programové období pro čerpání dotací z Evropské unie pomalu začíná a Hradecko-pardubická aglomerace se dále připravuje na realizaci projektů ve svém území. Klíčový dokument, Strategie území, díky které bude moci finanční prostředky získat, by měl být kompletně dokončen a schválen do konce tohoto roku.

Zobrazit více...

Cestující nemusejí tápat

21.6.2022 | Spolu se zahájením stavby terminálu B, tedy terminálu pro regionální autobusovou dopravu, se městu podařilo vyřešit také otázku spojenou s provozem stávajícího autobusového nádraží ležícího na pozemcích společnosti Redstone House. Nádraží bude na základě společné dohody fungovat na stejném místě až do doby, kdy bude zprovozněn nový terminál rostoucí vedle hlavního vlakového nádraží.

Zobrazit více...

Rok do otevření areálu Automatických mlýnů. Mění se budovy i adresa

6.6.2022 | Stavební ruch v areálu Automatických mlýnů v Pardubicích neutichá. Lokalita se má v příštím roce otevřít veřejnosti. Architekti lákají na národní kulturní památku, galerie, kavárny i supermoderní polytechnické dílny. Prostor na břehu Chrudimky, který v současnosti prochází kompletní proměnou, dostane novou oficiální adresu.

Zobrazit více...
Archiv aktualit...

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOVÝCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ V SOCIÁLNÍ OBLASTI

Nositel ITI opětovně vyzývá všechny potenciální zájemce v území Hradecko-pardubické aglomerace k předkládání projektových záměrů v sociální oblasti, aktivita infrastruktura sociálních služeb.

Vzhledem k tomu, že bylo ze strany řídicího orgánu IROP upřesněno rozdělení podpory sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách mezi Integrovaný regionální operační program (IROP) a Národní plán obnovy (NPO), budou nově přijímány projektové záměry podporující níže uvedené sociální služby:

 • centra denních služeb
 • denní stacionáře
 • tlumočnické služby
 • azylové domy
 • domy na půl cesty
 • krizová pomoc
 • nízkoprahová denní centra
 • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • noclehárny
 • terapeutické komunity
 • sociálně terapeutické dílny
 • sociální rehabilitace
 • raná péče
 • intervenční centra
 • služby následné péče
 • podpora samostatného bydlení
 • pečovatelská služba
 • osobní asistence
 • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • kontaktní centra
 • terénní programy
 • tísňová péče
 • průvodcovské a předčitatelské služby
 • odborné sociální poradenství

Příjem nových projektových záměrů bude otevřen v termínu od 23. 6. do 22. 7. 2022.

V případě, že máte projektový záměr, který byste rádi předložili, kontaktujte, prosím, tematickou koordinátorku PS7: Sociální oblast Mgr. et Mgr. Michaelu Kudynovou nebo manažera ITI Ing. Filipa Hoffmana.