Aktuality

Modernizace škol s podporou EU může začít

21.2.2018 | Město vybralo většinu firem, které zrealizují projekty modernizace a nového vybavení 53 odborných učeben a kabinetů na osmi základních školách. K projektu zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání se v rámci integrované územní investice (ITI) přihlásilo čtrnáct ze 17ti pardubických základních škol.

Zobrazit více...

Pozvánka na seminář "Podpora vědy a výzkumu v Pardubickém kraji"

21.2.2018 | Dne 7. března 2018 (8:45-12:30) pořádá agentura Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest ve spolupráci s Univerzitou Pardubice a Smart akcelerátorem Pardubického kraje seminář "Podpora vědy a výzkumu v Pardubickém kraji".

Zobrazit více...

Ředitelka galerie zůstává. Čeká ji zřejmě velký úkol: přesun do mlýnů

20.2.2018 | Východočeskou galerii povede i v příštích pěti letech současná ředitelka Hana Řeháková. Ve funkci ji na doporučení výběrové komise potvrdili krajští radní. Hlavním úkolem vedení galerie bude nyní příprava na možný přesun této instituce do nových prostor v automatických mlýnech architekta Josefa Gočára.

Zobrazit více...

Dopravní terminál v Jaroměři

16.2.2018 | Město Jaroměř připravuje výstavbu nového dopravního terminálu v Jaroměři, jehož umístění bude v blízkosti stávající železniční stanice ČD.

Zobrazit více...
Archiv aktualit...

Pozvánka na seminář

Dne 7. března 2018 (8:45-12:30) pořádá agentura Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest ve spolupráci s Univerzitou Pardubice a Smart akcelerátorem Pardubického kraje seminář Podpora vědy a výzkumu v Pardubickém kraji.

Akce je určena podnikatelům, zástupcům inovativních firem, veřejné správy, výzkumných organizací a dalších institucí, podporujících oblast vědy, výzkumu, inovací a designu. Cílem semináře je podpora kooperace firem a výzkumné a vývojové infrastruktury v Pardubickém kraji. Zároveň budou představeny dotační možnosti Technologické agentury ČR, aktuální možnosti podpory výzkumu, vývoje a inovací z OPPIK, ITI Hradecko-pardubická aglomerace a projekt Smart akcelerátor Pardubického kraje. Celou akci uzavře diskuze, jak lze posílit image v oblasti znalostí ekonomiky.

Účast na semináři je bezplatná. Registrujte se prosím na e-mailové adrese pardubice@czechinvest.org nejpozději do 5. března 2018.

Místo konání semináře: Univerzita Pardubice, Centrum transferu technologií a znalostí, náměstí Čs. legií 565, 530 02 Pardubice

Více informací o semináři zde.