Vyhlášené výzvy nositele ITI


86. výzva k předkládání projektových záměrů - Přestupní uzly v aglomeraci IV

Termín předkládání projektových záměrů: 18. 1. 2021, 10:00 - 9. 2. 2021, 10:00

87. výzva k předkládání projektových záměrů - Nemotorová doprava - Cyklodoprava VIII

Termín předkládání projektových záměrů: 18. 1. 2021, 10:00 - 9. 2. 2021, 10:00

88. výzva k předkládání projektových záměrů - Nemotorová doprava - Bezpečnost dopravy III

Termín předkládání projektových záměrů: 18. 1. 2021, 10:00 - 9. 2. 2021, 10:00