Vyhlášené výzvy nositele ITI


18. výzva k předkládání projektových záměrů - Nemotorová doprava - Cyklodoprava II

Termín předkládání projektových záměrů: 4. 9. 2017, 10:00 - 25. 9. 2017, 10:00

 

19. výzva k předkládání projektových záměrů - Infrastruktura pro vzdělávání - Infrastruktura základních škol - pardubická část aglomerace

Termín předkládání projektových záměrů: 4. 9. 2017, 10:00 - 25. 9. 2017, 10:00

 

20. výzva k předkládání projektových záměrů - Paměťové instituce a kulturní památky - Památky II

Termín předkládání projektových záměrů: 4. 9. 2017, 10:00 - 25. 9. 2017, 10:00