Veřejnoprávní smlouvy


 

  • Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých úkolů řídicího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 mezi statutárním městem Pardubice a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR byla uzavřena dne 24. 5. 2016.
  • Veřejnoprávní smlouva s IROP
  •  

  • Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých úkolů řídicího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 mezi statutárním městem Pardubice a Ministerstvem průmyslu a obchodu byla uzavřena dne 24. 4. 2017.

  • Veřejnoprávní smlouva s OP PIK