V Hradci začala stavba lávky přes Labe u Aldisu


Začátkem září byla zahájena stavba lávky přes Labe u kongresového centra Aldis, která bude určená pro pěší a cyklisty. Jejím vybudováním dojde k propojení dvou rozvíjejících se lokalit v centru města. Stavba lávky, jejíž cena činí 133,7 milionu korun bez DPH, by měla být dokončena na přelomu roků 2022 a 2023. Přibližně dvě třetiny těchto nákladů plánuje město pokrýt díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

„Stavba lávky přes Labe je v této lokalitě více než žádoucí, její vybudování město plánuje s ohledem na územně plánovací dokumentaci již déle než čtvrtstoletí a nyní se konečně podařilo tyto plány zrealizovat. Chodcům a cyklistům bude umožněno dostat se kratší a především bezpečnější cestou na druhý břeh řeky. Od lávky si mimo jiné slibujeme větší oživení lokality u Aldisu a Smetanova nábřeží, které májí velký, ale zatím ne tolik využitý potenciál. Věříme, že atraktivita těchto míst bude díky lávce postupně dál stoupat,“ říká primátor města Alexandr Hrabálek. 

Zhotovitelská společnost SMP CZ převzala staveniště začátkem tohoto týdne a ihned zahájila přípravné práce. Samotné budování lávky by stavbaři mohli zahájit na přelomu září a října. „Počítáme s tím, že do konce listopadu budeme mít hotovou spodní stavbu. Před Vánoci bychom potom mohli montovat první část ocelové konstrukce a nosná uzavřená lana,“ doplňuje stavbyvedoucí za společnost SMP CZ Jiří Keclík. Lávka bude postavena ze segmentů tvořených vysokohodnotným betonem (UHPFRC), který umožňuje použití velmi subtilních prvků a zaručuje dlouhodobou trvanlivost. 

„Nejen použitý materiál, ale také výjimečná konstrukce dělají z lávky nadčasovou stavbu, u které věříme, že zdařile doplní už tak kvalitní městskou architekturu. Celá stavba se navíc doplňuje s budovou ČSOB. Společně vytvoří moderní lokalitu, která se bude moci začít rychle rozvíjet,“ dodává náměstek primátora pro oblast rozvoje města Jiří Bláha. 

Autoři vítězného návrhu z roku 2014, dle kterého bude nová lávka vybudována, jsou architekti Libor Kábrt, Martin Elich a Gabriela Elichová. 

Cena lávky činí 133,7 milionu korun, dvě třetiny této částky ale město plánuje pokrýt prostřednictvím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. „Podle vydaného rozhodnutí o poskytnutí dotace můžeme na stavbu lávky získat dotaci v celkové výši téměř 102,7 milionu korun včetně DPH,“ doplňuje náměstkyně primátora pro oblast městských dotací Monika Štayrová. 

Zahájení stavby lávky přes Labe

Zdroj: hradeckralove.org, Kateřina Šmídová - tisková mluvčí