Žadatel: Statutární město Hradec Králové
Kategorie: Doprava
Stav: Dokončeno
OP (SC): IROP 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Podpora EU: 96 999 449,75 CZK
Celkové výdaje: 161 832 924,68 CZK
Termín ukončení projektu: 2/2023


Stručný popis projektu:
Vybudování Lávky přes Labe je součástí projektu páteřní cyklokomunikace a opatření v Hradci Králové - ul. Mánesova, Škroupova a lávka Aldis. Mánesova ulice a navazující ulice Škroupova tvoří spolu s plánovanou lávkou přes Labe u Aldisu velmi důležité propojení městských částí na levém břehu Labe s oblastí centra města a Pražského Předměstí. Silná poptávka po parkování osobních vozidel si zde vyžádala zjednosměrnění důležitých úseků, což pro cyklisty přináší konfliktní bariéru. Parkujícími vozidly trpí i městský parter, bezpečnost je na nízké úrovni a stávající uspořádání dopravního prostoru nemotivuje k využívání udržitelných forem dopravy.