Ukončené výzvy ZS ITI


  

1. výzva k předkládání žádostí o podporu - Přestupní uzly v aglomeraci

Archiv výzvy

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI: 11. 10. 2016, 14:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 17. 10. 2016, 17:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 17. 10. 2016, 17:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 1. 3. 2017, 17:00

Příloha 1. výzvy: Studie proveditelnosti - doplňující informace pro hodnocení prováděné ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace (ke stažení zde)