Ukončené výzvy ZS ITI


19. výzva k předkládání žádostí o podporu - Paměťové instituce a kulturní památky - muzea II

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI: 1. 2. 2018, 14:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 8. 2. 2018, 14:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 8. 2. 2018, 14:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 30. 11. 2018, 10:00

Příloha č. 2 výzvy: Studie proveditelnosti - doplňující informace pro hodnocení prováděné ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace (ke stažení zde)

Příloha č. 3 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI (ke stažení zde)

18. výzva k předkládání žádostí o podporu - Infrastruktura pro vzdělávání - Infrastruktura základních škol - Královéhradecká část aglomerace II

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI: 1. 2. 2018, 14:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 8. 2. 2018, 14:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 26. 3. 2018, 14:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 30. 11. 2018, 10:00

Příloha č. 2 výzvy: Studie proveditelnosti - doplňující informace pro hodnocení prováděné ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace (ke stažení zde)

Příloha č. 3 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI (ke stažení zde)

17. výzva k předkládání žádostí o podporu - Infrastruktura pro vzdělávání - Infrastruktura základních škol - Pardubická část aglomerace II

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI: 1. 2. 2018, 14:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 8. 2. 2018, 14:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 26. 3. 2018, 14:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 30. 11. 2018, 10:00

Příloha č. 2 výzvy: Studie proveditelnosti - doplňující informace pro hodnocení prováděné ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace (ke stažení zde)

Příloha č. 3 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI (ke stažení zde)

16. výzva k předkládání žádostí o podporu - Dopravní telematika II

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI: 1. 2. 2018, 14:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 8. 2. 2018, 14:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 8. 2. 2018, 14:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 30. 11. 2018, 10:00

Příloha č. 2 výzvy: Studie proveditelnosti - doplňující informace pro hodnocení prováděné ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace (ke stažení zde)

Příloha č. 3 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI (ke stažení zde)

15. výzva k předkládání žádostí o podporu - Ekologická veřejná doprava II (Vozový park veřejné hromadné dopravy)

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI: 1. 2. 2018, 14:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 8. 2. 2018, 14:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 8. 2. 2018, 14:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 29. 6. 2018, 10:00

Příloha č. 2 výzvy: Studie proveditelnosti - doplňující informace pro hodnocení prováděné ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace (ke stažení zde)

Příloha č. 3 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI (ke stažení zde)

14. výzva k předkládání žádostí o podporu - Paměťové instituce a kulturní památky - Památky III

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI: 1. 2. 2018, 14:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 1. 3. 2018, 14:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 1. 3. 2018, 14:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 30. 11. 2018, 10:00

Příloha č. 2 výzvy: Studie proveditelnosti - doplňující informace pro hodnocení prováděné ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace (ke stažení zde)

Příloha č. 3 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI (ke stažení zde)

13. výzva k předkládání žádostí o podporu - Paměťové instituce a kulturní památky - památky II

Archiv výzvy

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI: 4. 9. 2017, 14:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 3. 10. 2017, 14:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 3. 10. 2017, 14:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 29. 6. 2018, 10:00

Příloha č. 2 výzvy: Studie proveditelnosti - doplňující informace pro hodnocení prováděné ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace (ke stažení zde)

Příloha č. 3 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI (ke stažení zde)

12. výzva k předkládání žádostí o podporu - Infrastruktura základních škol - Pardubická část aglomerace

Archiv výzvy

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI: 4. 9. 2017, 14:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 3. 10. 2017, 14:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 3. 10. 2017, 14:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 29. 6. 2018, 10:00

Příloha č. 2 výzvy: Studie proveditelnosti - doplňující informace pro hodnocení prováděné ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace (ke stažení zde)

Příloha č. 3 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI (ke stažení zde)

11. výzva k předkládání žádostí o podporu - Nemotorová doprava - cyklodoprava II

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI: 4. 9. 2017, 14:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 3. 10. 2017, 14:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 3. 10. 2017, 14:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 29. 6. 2018, 10:00

Příloha č. 2 výzvy: Studie proveditelnosti - doplňující informace pro hodnocení prováděné ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace (ke stažení zde)

Příloha č. 3 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI (ke stažení zde)

10. výzva k předkládání žádostí o podporu - Infrastruktura základních škol - Královéhradecká část aglomerace

Archiv výzvy

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI: 3. 5. 2017, 16:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 10. 5. 2017, 14:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 10. 5. 2017, 14:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 28. 2. 2018, 10:00

Příloha č. 2 výzvy: Studie proveditelnosti - doplňující informace pro hodnocení prováděné ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace (ke stažení zde)

Příloha č. 3 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI (ke stažení zde)

9. výzva k předkládání žádostí o podporu - Nemotorová vozidla - Cyklodoprava

Archiv výzvy - 1. revize

Archiv výzvy

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI: 2. 5. 2017, 14:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 10. 5. 2017, 14:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 10. 5. 2017, 14:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 29. 12. 2017, 10:00

Příloha č. 2 výzvy: Studie proveditelnosti - doplňující informace pro hodnocení prováděné ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace (ke stažení zde)

Příloha č. 3 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI (ke stažení zde)

8. výzva k předkládání žádostí o podporu - Paměťové instituce a kulturní památky - Památky

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI: 13. 3. 2017, 14:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 31. 3. 2017, 14:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 31. 3. 2017, 14:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 10. 1. 2018, 10:00

Příloha č. 2 výzvy: Studie proveditelnosti - doplňující informace pro hodnocení prováděné ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace (ke stažení zde)

Příloha č. 3 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI (ke stažení zde)

7. výzva k předkládání žádostí o podporu - INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ - Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol - Pardubická část aglomerace

Archiv

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI: 13. 3. 2017, 14:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 31. 3. 2017, 14:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 31. 3. 2017, 14:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 10. 1. 2018, 10:00

Příloha č. 2 výzvy: Studie proveditelnosti - doplňující informace pro hodnocení prováděné ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace (ke stažení zde)

Příloha č. 3 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI (ke stažení zde)

6. výzva k předkládání žádostí o podporu - INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ - Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol - Královéhradecká část aglomerace 

Archiv výzvy

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI: 13. 3. 2017, 14:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 31. 3. 2017, 14:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 31. 3. 2017, 14:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 10. 1. 2018, 10:00

Příloha č. 2 výzvy: Studie proveditelnosti - doplňující informace pro hodnocení prováděné ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace (ke stažení zde)

Příloha č. 3 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI (ke stažení zde)

5. výzva k předkládání žádostí o podporu - Dopravní telematika

Archiv výzvy - 1. revize

Archiv výzvy

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI: 13. 3. 2017, 14:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 31. 3. 2017, 14:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 31. 3. 2017, 14:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 29. 12. 2017, 10:00

Příloha č. 2 výzvy: Studie proveditelnosti - doplňující informace pro hodnocení prováděné ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace (ke stažení zde)

Příloha č. 3 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI (ke stažení zde)

4. výzva k předkládání žádostí o podporu - Paměťové instituce a kulturní památky - Muzea

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI: 5. 12. 2016, 16:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 8. 12. 2016, 17:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 8. 12. 2016, 17:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 30. 11. 2017, 10:00

Příloha 2. výzvy: Studie proveditelnosti - doplňující informace pro hodnocení prováděné ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace (ke stažení zde)

3. výzva k předkládání žádostí o podporu - Paměťové instituce a kulturní památky

Archiv výzvy

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI: 11. 10. 2016, 14:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 17. 10. 2016, 17:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 17. 10. 2016, 17:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 1. 9. 2017, 17:00

Příloha 2. výzvy: Studie proveditelnosti - doplňující informace pro hodnocení prováděné ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace (ke stažení zde)

2. výzva k předkládání žádostí o podporu - Ekologická veřejná doprava (Vozový park veřejné hromadné dopravy)

Archiv výzvy - 2. revize

Archiv výzvy - 1. revize

Archiv výzvy

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI: 11. 10. 2016, 14:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 17. 10. 2016, 17:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 17. 10. 2016, 17:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 30. 11. 2017, 17:00

Příloha 2. výzvy: Studie proveditelnosti - doplňující informace pro hodnocení prováděné ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace (ke stažení zde)

1. výzva k předkládání žádostí o podporu - Přestupní uzly v aglomeraci

Archiv výzvy

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI: 11. 10. 2016, 14:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 17. 10. 2016, 17:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 17. 10. 2016, 17:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 1. 3. 2017, 17:00

Příloha 1. výzvy: Studie proveditelnosti - doplňující informace pro hodnocení prováděné ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace (ke stažení zde