Ukončené výzvy nositele ITI


1. výzva k předkládání projektových záměrů do programových rámců - Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu - revize

Termín předkládání projektových záměrů: 24. 10. 2022, 10:00 hodin – 21. 11. 2022, 10:00 hodin

Příloha č. 1 výzvy: Čestné prohlášení o konzultaci projektového záměru na Centru pro regionální rozvoj ČR  (ke stažení zde)

Příloha č. 2 výzvy: Čestné prohlášení, že strategický projekt v průběhu procesu schvalování programového rámce (tj. od předložení strategického projektu do výzvy nositele k předkládání projektových záměrů do programových rámců po jejich schválení ze strany příslušného ŘO) nebude ve fázi hodnocení nebo výběru projektu v individuální výzvě ŘO (ke stažení zde)

Archiv 1. výzvy

2. výzva k předkládání projektových záměrů do programových rámců - Multimodální osobní doprava

Termín předkládání projektových záměrů: 24. 10. 2022, 10:00 hodin – 21. 11. 2022, 10:00 hodin

Příloha č. 1 výzvy: Čestné prohlášení o konzultaci projektového záměru na Centru pro regionální rozvoj ČR  (ke stažení zde)

Příloha č. 2 výzvy: Čestné prohlášení, že strategický projekt v průběhu procesu schvalování programového rámce (tj. od předložení strategického projektu do výzvy nositele k předkládání projektových záměrů do programových rámců po jejich schválení ze strany příslušného ŘO) nebude ve fázi hodnocení nebo výběru projektu v individuální výzvě ŘO (ke stažení zde)

Příloha č. 3 výzvy: Čestné prohlášení žadatele, že projekt nezahrnuje stavební práce, je-li tato příloha relevantní (ke stažení zde)

3. výzva k předkládání projektových záměrů do programových rámců - Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

Termín předkládání projektových záměrů: 24. 10. 2022, 10:00 hodin – 21. 11. 2022, 10:00 hodin

Příloha č. 1 výzvy: Čestné prohlášení o konzultaci projektového záměru na Centru pro regionální rozvoj ČR  (ke stažení zde)

Příloha č. 2 výzvy: Čestné prohlášení, že strategický projekt v průběhu procesu schvalování programového rámce (tj. od předložení strategického projektu do výzvy nositele k předkládání projektových záměrů do programových rámců po jejich schválení ze strany příslušného ŘO) nebude ve fázi hodnocení nebo výběru projektu v individuální výzvě ŘO (ke stažení zde)

Příloha č. 3 výzvy: Čestné prohlášení žadatele, že projekt nezahrnuje stavební práce, je-li tato příloha relevantní (ke stažení zde)

4. výzva k předkládání projektových záměrů do programových rámců - Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

Termín předkládání projektových záměrů: 24. 10. 2022, 10:00 hodin – 21. 11. 2022, 10:00 hodin

Příloha č. 1 výzvy: Čestné prohlášení o konzultaci projektového záměru na Centru pro regionální rozvoj ČR  (ke stažení zde)

Příloha č. 2 výzvy: Čestné prohlášení, že strategický projekt v průběhu procesu schvalování programového rámce (tj. od předložení strategického projektu do výzvy nositele k předkládání projektových záměrů do programových rámců po jejich schválení ze strany příslušného ŘO) nebude ve fázi hodnocení nebo výběru projektu v individuální výzvě ŘO (ke stažení zde)

Příloha č. 3 výzvy: Čestné prohlášení žadatele, že projekt nezahrnuje stavební práce, je-li tato příloha relevantní (ke stažení zde)

5. výzva k předkládání projektových záměrů do programových rámců - Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí

Termín předkládání projektových záměrů: 24. 10. 2022, 10:00 hodin – 21. 11. 2022, 10:00 hodin

Příloha č. 1 výzvy: Čestné prohlášení o konzultaci projektového záměru na Centru pro regionální rozvoj ČR  (ke stažení zde)

Příloha č. 2 výzvy: Čestné prohlášení, že strategický projekt v průběhu procesu schvalování programového rámce (tj. od předložení strategického projektu do výzvy nositele k předkládání projektových záměrů do programových rámců po jejich schválení ze strany příslušného ŘO) nebude ve fázi hodnocení nebo výběru projektu v individuální výzvě ŘO (ke stažení zde)

Příloha č. 3 výzvy: Čestné prohlášení žadatele, že projekt nezahrnuje stavební práce, je-li tato příloha relevantní (ke stažení zde)

6. výzva k předkládání projektových záměrů do programových rámců - Infrastruktura sociálních služeb

Termín předkládání projektových záměrů: 24. 10. 2022, 10:00 hodin – 21. 11. 2022, 10:00 hodin

Příloha č. 1 výzvy: Čestné prohlášení o konzultaci projektového záměru na Centru pro regionální rozvoj ČR  (ke stažení zde)

Příloha č. 2 výzvy: Čestné prohlášení, že strategický projekt v průběhu procesu schvalování programového rámce (tj. od předložení strategického projektu do výzvy nositele k předkládání projektových záměrů do programových rámců po jejich schválení ze strany příslušného ŘO) nebude ve fázi hodnocení nebo výběru projektu v individuální výzvě ŘO (ke stažení zde)

Příloha č. 3 výzvy: Čestné prohlášení žadatele, že projekt nezahrnuje stavební práce, je-li tato příloha relevantní (ke stažení zde)

7. výzva k předkládání projektových záměrů do programových rámců - Mateřské školy

Termín předkládání projektových záměrů: 24. 10. 2022, 10:00 hodin – 21. 11. 2022, 10:00 hodin

Příloha č. 1 výzvy: Čestné prohlášení o konzultaci projektového záměru na Centru pro regionální rozvoj ČR  (ke stažení zde)

Příloha č. 2 výzvy: Čestné prohlášení, že strategický projekt v průběhu procesu schvalování programového rámce (tj. od předložení strategického projektu do výzvy nositele k předkládání projektových záměrů do programových rámců po jejich schválení ze strany příslušného ŘO) nebude ve fázi hodnocení nebo výběru projektu v individuální výzvě ŘO (ke stažení zde)

Příloha č. 3 výzvy: Čestné prohlášení žadatele, že projekt nezahrnuje stavební práce, je-li tato příloha relevantní (ke stažení zde)

8. výzva k předkládání projektových záměrů do programových rámců - Základní školy 

Termín předkládání projektových záměrů: 24. 10. 2022, 10:00 hodin – 21. 11. 2022, 10:00 hodin

Příloha č. 1 výzvy: Čestné prohlášení o konzultaci projektového záměru na Centru pro regionální rozvoj ČR  (ke stažení zde)

Příloha č. 2 výzvy: Čestné prohlášení, že strategický projekt v průběhu procesu schvalování programového rámce (tj. od předložení strategického projektu do výzvy nositele k předkládání projektových záměrů do programových rámců po jejich schválení ze strany příslušného ŘO) nebude ve fázi hodnocení nebo výběru projektu v individuální výzvě ŘO (ke stažení zde)

Příloha č. 3 výzvy: Čestné prohlášení žadatele, že projekt nezahrnuje stavební práce, je-li tato příloha relevantní (ke stažení zde)

9. výzva k předkládání projektových záměrů do programových rámců - Zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení

Termín předkládání projektových záměrů: 24. 10. 2022, 10:00 hodin – 21. 11. 2022, 10:00 hodin

Příloha č. 1 výzvy: Čestné prohlášení o konzultaci projektového záměru na Centru pro regionální rozvoj ČR  (ke stažení zde)

Příloha č. 2 výzvy: Čestné prohlášení, že strategický projekt v průběhu procesu schvalování programového rámce (tj. od předložení strategického projektu do výzvy nositele k předkládání projektových záměrů do programových rámců po jejich schválení ze strany příslušného ŘO) nebude ve fázi hodnocení nebo výběru projektu v individuální výzvě ŘO (ke stažení zde)

Příloha č. 3 výzvy: Čestné prohlášení žadatele, že projekt nezahrnuje stavební práce, je-li tato příloha relevantní (ke stažení zde)

10. výzva k předkládání projektových záměrů do programových rámců - Památky - revize  

Termín předkládání projektových záměrů: 24. 10. 2022, 10:00 hodin – 21. 11. 2022, 10:00 hodin

Příloha č. 1 výzvy: Čestné prohlášení o konzultaci projektového záměru na Centru pro regionální rozvoj ČR  (ke stažení zde)

Příloha č. 2 výzvy: Čestné prohlášení, že strategický projekt v průběhu procesu schvalování programového rámce (tj. od předložení strategického projektu do výzvy nositele k předkládání projektových záměrů do programových rámců po jejich schválení ze strany příslušného ŘO) nebude ve fázi hodnocení nebo výběru projektu v individuální výzvě ŘO (ke stažení zde)

Příloha č. 3 výzvy: Čestné prohlášení žadatele, že projekt nezahrnuje stavební práce, je-li tato příloha relevantní (ke stažení zde)

Archiv 10. výzvy

11. výzva k předkládání projektových záměrů do programových rámců - Muzea

Termín předkládání projektových záměrů: 24. 10. 2022, 10:00 hodin – 21. 11. 2022, 10:00 hodin

Příloha č. 1 výzvy: Čestné prohlášení o konzultaci projektového záměru na Centru pro regionální rozvoj ČR  (ke stažení zde)

Příloha č. 2 výzvy: Čestné prohlášení, že strategický projekt v průběhu procesu schvalování programového rámce (tj. od předložení strategického projektu do výzvy nositele k předkládání projektových záměrů do programových rámců po jejich schválení ze strany příslušného ŘO) nebude ve fázi hodnocení nebo výběru projektu v individuální výzvě ŘO (ke stažení zde)

Příloha č. 3 výzvy: Čestné prohlášení žadatele, že projekt nezahrnuje stavební práce, je-li tato příloha relevantní (ke stažení zde)

12. výzva k předkládání projektových záměrů do programových rámců - Infrastruktura městské drážní dopravy (novostavby)

Termín předkládání projektových záměrů: 24. 1. 2023, 10:00 hodin – 23. 2. 2023, 10:00 hodin

13. výzva k předkládání projektových záměrů do programových rámců - Infrastruktura městské drážní dopravy (modernizace)

Termín předkládání projektových záměrů: 24. 1. 2023, 10:00 hodin – 23. 2. 2023, 10:00 hodin

14. výzva k předkládání projektových záměrů do programových rámců - Mezisektorová spolupráce

Termín předkládání projektových záměrů: 24. 1. 2023, 10:00 hodin – 23. 2. 2023, 10:00 hodin

Metodické stanovisko č. 1 nositele ITI Hradecko-pardubické aglomerace ke 14. výzvě

15. výzva k předkládání projektových záměrů do programových rámců - Služby infrastruktury

Termín předkládání projektových záměrů: 24. 1. 2023, 10:00 hodin – 23. 2. 2023, 10:00 hodin

Příloha č. 1 (15. výzva): Čestné prohlášení žadatele, že projekt nezahrnuje stavební práce, je-li tato příloha relevantní (ke stažení zde)

16. výzva k předkládání projektových záměrů do programových rámců - Životní prostředí - Odpadové hospodářství - revize

Termín předkládání projektových záměrů: 5. 9. 2023, 10:00 hodin – 25. 9. 2023, 10:00 hodin

Příloha č. 1 výzvy: Čestné prohlášení, že strategický projekt v průběhu procesu schvalování programového rámce (tj. od předložení strategického projektu do výzvy nositele k předkládání projektových záměrů do programových rámců po jejich schválení ze strany příslušného ŘO) nebude ve fázi hodnocení nebo výběru projektu v individuální výzvě ŘO (ke stažení zde)

Příloha č. 2 výzvy: Čestné prohlášení žadatele, že projekt nezahrnuje stavební práce, je-li tato příloha relevantní (ke stažení zde)

Archiv 16. výzvy

17. výzva k předkládání projektových záměrů do programových rámců - Životní prostředí - Adaptační opatření

Termín předkládání projektových záměrů: 5. 9. 2023, 10:00 hodin – 25. 9. 2023, 10:00 hodin

Příloha č. 1 výzvy: Čestné prohlášení, že strategický projekt v průběhu procesu schvalování programového rámce (tj. od předložení strategického projektu do výzvy nositele k předkládání projektových záměrů do programových rámců po jejich schválení ze strany příslušného ŘO) nebude ve fázi hodnocení nebo výběru projektu v individuální výzvě ŘO (ke stažení zde)

Příloha č. 2 výzvy: Čestné prohlášení žadatele, že projekt nezahrnuje stavební práce, je-li tato příloha relevantní (ke stažení zde)

18. výzva k předkládání projektových záměrů do programových rámců - Infrastruktura městské drážní dopravy (modernizace) II.

Termín předkládání projektových záměrů: 6. 12. 2023, 10:00 hodin – 27. 12. 2023, 15:00 hodin

19. výzva k předkládání projektových záměrů do programových rámců - Služby infrastruktury II

Termín předkládání projektových záměrů: 25. 4. 2024, 10:00 hodin – 15. 5. 2024, 10:00 hodin

Příloha č. 1: Čestné prohlášení žadatele, že projekt nezahrnuje stavební práce, je-li tato příloha relevantní (ke stažení zde)