Složení ŘV ITI


 • prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. - primátor města Hradce Králové
 • Ing. Martin Charvát - primátor města Pardubic
 • PhDr. Karel Vít, Ph.D. - odborný vedoucí pracovník Magistrátu města Hradec Králové
 • Ing. Miroslav Čada - odborný vedoucí pracovník Magistrátu města Pardubic
 • Mgr. Martina Berdychová - statutární zástupce Královéhradeckého kraje
 • JUDr. Martin Netolický, Ph.D. - statutární zástupce Pardubického kraje
 • Mgr. Ivana Kudrnáčová - odborný zástupce Královéhradeckého kraje
 • Mgr. Miroslav Janovský - odborný zástupce Pardubického kraje
 • Jana Kuthanová - zástupce MAS Královéhradeckého kraje
 • Ing. Daniela Dvořáková - zástupce MAS Pardubického kraje
 • Ing. František Pilný, MBA - zástupce 3. největší obce v aglomeraci dle počtu obyvatel (Chrudim)
 • Jiří Kubina - zástupce 4. největší obce v aglomeraci dle počtu obyvatel (Jaroměř)
 • Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D. - zástupce akademické sféry (Univerzita Hradec Králové)
 • prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D. - zástupce za oblast vědy a výzkumu (Univerzita Pardubice)
 • Radek Jakubský - zástupce Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje
 • Ing. Jozef Koprivňanský - zástupce Krajské hospodářské komory Pardubického kraje
 • Ing. Tomáš Štayr - zástupce neziskové sféry Královéhradeckého kraje (Ecoinstitut, z.s.)
 • Bc. Jana Machová - zástupce neziskové sféry Pardubického kraje (KONEP)
 • Ing. Tomáš Pelikán - zástupce dopravního podniku města Pardubice
 • Bc. Zdeněk Abraham - zástupce dopravního podniku města Hradec Králové
 • Vladimíra Gutwirthová - zástupce za oblast životního prostředí (Státní fond životního prostředí)
 • Ing. Helena Zahálková, MBA – zástupce za sociální oblast 
 • Ing. Mgr. Jiří Vitvar – zástupce za sociální oblast