Seminář pro žadatele SC 2.4


Dne 12.1.2017 proběhl seminář ITI Hradecko-pardubické aglomerace ke specifickému cíli IROP 2.4 Infrastruktura pro vzdělávání. V průběhu semináře byla mimo jiné představena specifická kritéria přijatelnosti a kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti projektů pro aktivity "Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol", "Infrastruktura základních škol" a "Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání". Odpolední blok byl věnován prezentaci projektů centrálních polytechnických dílen v jádrových městech aglomerace a dále vazbě projektů centrálních polytechnických dílen na kritéria pro hodnocení integrovaných projektů Zprostředkujícího subjektu ITI a nositele. Prezentace k uvedenému semináři naleznete ZDE.