Uskutečněné


6. 11. 2019 - Konference o přínosech a budoucnosti ITI Hradecko-pardubické aglomerace

6. 3. 2019 - Seminář pro žadatele v ITI v programovém období 2021+

6. 11. 2017 - 5. seminář ITI pro žadatele a příjemce - OP PIK

26. 10. 2017 - 4. seminář ITI pro žadatele a příjemce - OP ŽP

6. 4. 2017 - 3. seminář ITI pro žadatele a příjemce - OP VVV

12.1.2017 - 2. seminář ITI pro žadatele a příjemce - SC 2.4 IROP

22.6.2016 - 1. seminář ITI pro žadatele a příjemce