Rekonstrukce hradeckého muzea skončila. Otevře po téměř dvou letech


V pátek 1. listopadu se po takřka dvou letech znovu otevřou brány nově zrekonstruovaného královéhradeckého muzea na Eliščině nábřeží. Návštěvníci si mohou vybrat hned z pěti výstav.

„Horkou novinkou bude nový návštěvnický okruh v podobě střešní terasy s vyhlídkou na město a výrazně rozšířený a zmodernizovaný muzejní obchod,” uvedla tisková mluvčí muzea Veronika Hepnarová.

Rekonstrukce secesní budovy z let 1909 až 1912, jejímž autorem byl architekt Jan Kotěra, vyšla na více než 100 milionů korun. Samotné expozice stály dalších přibližně 18 milionů. V roce 1995 byl objekt prohlášen národní kulturní památkou. 

Výstavy v Muzeu východních Čech v Hradci Králové po znovuotevření:

  • Okolo Hradce aneb Hradečáci na kole (1. 11. 2019 – 16. 2. 2020)
  • KDO, když ne my, KDY, když ne teď (1. 11. 2019 – 5. 1. 2020)
  • Tajemství ptačí sekery (1. 11. 2019 – 12. 1. 2020)
  • Příroda z depozitářů (1. 11. 2019 – 5. 1. 2020)
  • Operace Barium – 2. světová válka a Královéhradecko (1. 11. 2019 – 5. 1. 2020)

Okolo Hradce aneb Hradečáci na kole – Hlavní výstava sezóny je určena především všem milovníkům cyklistiky. Návštěvníci se mohou těšit nejen na unikátní „velocipedy“, které lidé v průběhu historie jízdního kola vynalezli, ale především na období první republiky, kdy se jízdní kolo stalo neodmyslitelnou součástí téměř každé hradecké rodiny a bylo také běžným dopravním prostředkem v okolních městech a obcích. K vidění budou kola pro cestu do práce, do školy, na výlet, za sportem nebo speciálně upravená kola pro řadu profesí. Výstava také představí místní výrobce a prodejce kol, mechaniky a živnostníky, kteří se jízdním kolům věnovali v této, pro naše město, unikátní době.

KDO, když ne my, KDY, když ne teď – Výstava prostřednictvím fotografií a dobových dokumentů ze sbírek muzea připomíná zásadní okamžiky listopadových a prosincových dnů roku 1989 v Hradci Králové. Doplněna bude také desítkami unikátních fotografií, které přibližují neopakovatelnou atmosféru i v ostatních městech Královéhradeckého kraje či sousedních Pardubicích.

Tajemství ptačí sekery – Výstava nabídne návštěvníkům možnost spatřit unikátní stříbrem tauzovanou miniaturní sekeru moravskou bradatici z 9. století. Jedná se o artefakt, který nemá ve střední Evropě obdoby. Ojedinělá je především výzdoba v podobě letících ptáčků. Příchozí si na výstavě prohlédnou nejen tuto výjimečnou sekerku, která je spíše než zbraní znakem vysokého společenského postavení, ale dozví se i souvislosti vedoucí archeology v pátrání po jejím původu. Stopy je vedou po celém tehdy známém raně středověkém světě.

Příroda z depozitářů (80 let Přírodovědeckého muzea v Hradci Králové) – Před 80 lety, 2. července 1939, bylo v Hradci Králové na Malém náměstí slavnostně otevřeno samostatné Přírodovědecké muzeum Zemědělského ústavu. Výstava, připomínající si tuto událost v historii města, umožní návštěvníkům nahlédnout do dobových instalací tehdejšího muzea. Zájemci o přírodu si mohou prohlédnout výběr z původních kolekcí přírodnin, např. ulity a lastury mořských měkkýšů, exotický hmyz, herbáře, unikátní nálezy fosilií a další dobové kuriozity z depozitářů.

Operace Barium – 2. světová válka a Královéhradecko – Tato výstava přibližuje dějiny odboje v Hradci Králové – utváření silné místní organizace Obrany národa, její rozbití a aktivizaci působením čs. paravýsadku Barium z Velké Británie. Součástí výstavy je expozice předmětů spojených s československými paraskupinami vysílanými ze Spojeného království k operacím v Protektorátu Čechy a Morava. Nechybí ani pojednání o nacistických represivních orgánech královéhradeckého Gestapa. Výstava je pořádána u příležitosti 75. výročí působení paraskupiny Barium v Hradci Králové, jenž je spojen s její rozsáhlou zpravodajskou sítí, zapojením se řady Hradečanů do protinacistického odboje a smrtí jejího velitele, nadporučíka Josefa Šandery.

Zdroj: vzpravy.cz

Realizace projektu Revitalizace budovy Muzea východních Čech je finančně podpořena prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace.