<< Zpět na seznam projektů

Revitalizace budovy Muzea východních Čech

Žadatel: Statutární město Hradec Králové
Kategorie: Kultura a památky
Stav: Dokončeno
OP (SC): IROP 3.1 Zefektivnení prezentace, posíleni ochrany a rozvoje kulturního a přírodniho dědictví

Podpora EU: 70 454 624,13 CZK
Celkové výdaje: 120 000 000,00 CZK
Termín ukončení projektu: 10/2019


Stručný popis projektu:
Muzeum východních Čech je secesní muzejní budova v Hradci Králové, postavená v letech 1909 až 1913 architektem Janem Kotěrou. Budova muzea je zapsána v rejstříku národních kulturních památek. Cílem projektu je revitalizace budovy. Hlavními oblastmi k řešení v rámci projektu jsou vytvoření kopií původních oken a rekonstrukce vitráží a navazující a navazující restaurování obložení, ve kterém jsou okna vsazeny; restaurování sádrových a štukových omítek; restaurování kašny, rampy, schodiště a soch; provedení prací vedoucích k zpřístupnění terasy u kopule (úprava trasy a zábradlí); vybudování nové výstavní expozice.