POSLEDNÍ MOŽNOST PREZENTOVAT PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY


Nositel ITI upozorňuje potenciální žadatele na poslední možnost prezentovat projektové záměry do zásobníku projektů ITI 2021+. V případě zájmu, prosím, kontaktujte do 6. 8. 2021 příslušného tematického koordinátora, který vám zašle podrobnější informace.

Představení projektového záměru na tematické pracovní skupině je nutnou podmínkou pro jeho zařazení do tzv. integrovaného řešení, které bude zahrnovat jak projekty podpořené z prostředků ITI Hradecko-pardubické aglomerace, tak z jiných dotačních titulů či vlastních zdrojů žadatele. Z projektů zamýšlených k podpoře prostřednictvím nástroje ITI budou do konce roku vybrány tzv. strategické projekty, pro něž bude rezervována alokace v rámci Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace.