Kontakty


Magistrát města Pardubic
Odbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace 
Třída Míru 90, 530 02  Pardubice


Vedoucí odboru / manažer ITI:
Ing. Filip Hoffman
tel.: 466 859 551
mobil: 777 989 959
e-mail: Filip.Hoffman@mmp.cz

Koordinátor ITI - královéhradecká část aglomerace:
Ing. Tomáš Kořínek
tel.: 466 859 453
mobil: 734 877 736
e-mail: Tomas.Korinek@mmp.cz

Koordinátor ITI - pardubická část aglomerace:
Mgr. et Mgr. Michaela Kudynová
tel.: 466 859 556
mobil: 734 877 738
e-mail: Michaela.Kudynova@mmp.cz

Tematický koordinátor PS 1 (Doprava) a PS 4 (VŠ a podnikatelé)
Ing. Tomáš Kořínek
tel.: 466 859 453
mobil: 734 877 736
e-mail: Tomas.Korinek@mmp.cz

Tematický koordinátor PS 2 (Životní prostředí a veřejná prostranství)
Ing. Eva Holingerová
tel.: 466 859 537
mobil: 732 713 833 
e-mail: Eva.Holingerova@mmp.cz

Tematický koordinátor PS 3 (Vzdělávání), PS 6 (Kultura a cestovní ruch) a PS 7 (Sociální oblast)
Mgr. et Mgr. Michaela Kudynová
tel.: 466 859 556
mobil: 734 877 738
e-mail: Michaela.Kudynova@mmp.cz

Zprostředkující subjekt ITI 
Ing. Petra Křenková, Ph.D.
tel.: 466 859 613

e-mail: Petra.Krenkova@mmp.cz