Kontakty


NOSITEL ITI

Magistrát města Pardubic
Odbor rozvoje a strategie
Oddělení implementace Strategie ITI
Třída Míru 90, 530 02  Pardubice


Manažer ITI:
Ing. Filip Hoffman
tel.: 466 859 551
mobil: 777 989 959
e-mail: Filip.Hoffman@mmp.cz

Koordinátor ITI - královéhradecká část aglomerace:
Ing. Tomáš Kořínek
tel.: 466 859 453
mobil: 734 877 736
e-mail: Tomas.Korinek@mmp.cz

Koordinátor ITI - pardubická část aglomerace:
Mgr. et Mgr. Michaela Kudynová
tel.: 466 859 556
mobil: 734 877 738
e-mail: Michaela.Kudynova@mmp.cz

Tematický koordinátor PS 1 (Doprava)
Ing. Tomáš Kořínek
tel.: 466 859 453
mobil: 734 877 736
e-mail: Tomas.Korinek@mmp.cz

Tematický koordinátor PS 2 (Životní prostředí a veřejná prostranství)
Ing. Eva Holingerová
tel.: 466 859 837
mobil: 732 713 833 
e-mail: Eva.Holingerova@mmp.cz

Tematický koordinátor PS 3 (Vzdělávání), PS 6 (Kultura a cestovní ruch) a PS 7 (Sociální oblast)
Mgr. et Mgr. Michaela Kudynová
tel.: 466 859 556
mobil: 734 877 738
e-mail: Michaela.Kudynova@mmp.cz

Tematický koordinátor PS 4 (VŠ a podnikatelé)
Ing. Tomáš Vlasák
mobil: 606 633 542
e-mail: Tomas.Vlasak@mmp.cz

 

ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT ITI

Magistrát města Pardubic
Zprostředkující subjekt ITI
Třída Míru 90, 530 02  Pardubice

Vedoucí odboru:
Ing. Petra Applová, Ph.D.
tel.: 466 859 613
e-mail: Petra.Applova@mmp.cz

Zástupce vedoucí odboru:
Ing. Eva Holingerová
tel.: 466 859 537
e-mail: Eva.Holingerova@mmp.cz