Pardubický podnikatelský inkubátor se přestěhoval do nového objektu v centru města


Pardubický podnikatelský inkubátor (zkráceně P-PINK) ve čtvrtek 20. dubna slavnostně otevřel svou novou budovu. Objekt na adrese Jana Palacha 363 v Pardubicích poskytuje moderní a technologiemi vybavené prostory pro všechny zájemce o podnikání a inovace. Zahajovacího ceremoniálu se zúčastnila ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová spolu s dalšími významnými hosty.

Jsme velmi potěšeni, že jsme mohli slavnostně otevřít naši novou budovu P-PINK. V dosavadních prostorách byly naše možnosti jen velmi omezené. Teď můžeme začínajícím podnikatelům nabídnout dlouhodobý pronájem 14 kanceláří i vybavení k rozvoji jejich nápadů, k dispozici jsou i sdílené prostory pro ty, kterým pro začátek stačí občas stůl s počítačem a místo, kde se mohou potkat se svými partnery. I ty mají kapacitu 14 míst. Interaktivní konferenční a zasedací místnosti umožní pořádání většího počtu vzdělávacích a matchmakingových akcí pro více zájemců. Novinkou jsou dvě prototypové dílny. Nové sídlo nám prostě umožní pozvednout naše služby o level výš a my se na to moc těšíme,“ řekl ředitel P-PINK Jiří Janků. 

Nová budova P-PINK je vybavena moderním technologickým vybavením a poskytuje široké spektrum služeb pro nové i zavedené podnikatele. V budově se nachází kancelářské prostory, coworkingové prostory, konferenční místnosti, prototypové dílny a mnoho dalšího. „Podnikatelskému inkubátoru v Pardubicích dlouhodobě velmi fandím. Bezesporu je klíčovým hráčem v podpoře rozvoje start-upů a inovací v regionu. Věřím, že nová, prostornější budova P-PINK na adrese Jana Palacha umožní inkubátoru poskytnout ještě lepší a efektivnější služby pro zájemce o podnikání,“ uvedl primátor města Pardubic Jan Nadrchal. „Jsem rád, že jsme pro P-PINK nalezli vhodnou budovu v centru města a že jsme ji zvládli kompletně zrenovovat v poměrně krátkém čase za celkem 43 miliónů korun – město se podílelo částkou 23 miliónů, dotace z ITI činila 18 miliónů a Pardubický kraj přispěl 2 milióny korun,“ doplnil primátor Jan Nadrchal.

Systematicky se posouváme vpřed a nesmíme ustrnout na místě. Dlouhodobě pracujeme s naší Regionální rozvojovou agenturou i jejím dceřiným ústavem Pardubickým podnikatelským inkubátorem, jehož aktivity v této oblasti výrazně posilujeme. Kromě rostoucí přímé finanční podpory provozu P-PINK dále například v rámci projektu Smart akcelerátor brzy přivedeme původně švýcarský program na podporu rozvoje podnikání PLATINN, čímž o mentoring realizovaný v nových krásných prostorách na Palachově ulici určitě bude ještě větší zájem. Stran rekonstrukce nové budovy pro P-PINK chci určitě městu Pardubice poděkovat za spolufinancování. Faktem současně zůstává, že budova díky společnému ITI projektu doznala výrazně většího zhodnocení a dále zůstává ve výhradním vlastnictví města. Dosavadní spolupráce bude, doufám, dále pokračovat také v podpoře rostoucích provozních aktivit P-PINK. Totiž ani tímto novým objektem naše vize nekončí. V horizontu pěti šesti let chceme vybudovat o další řád větší i nákladnější Pardubické inovační centrum (PIC), a to konkrétně v areálu v ulici Ke Tvrzi,“ navázal radní Pardubického kraje pro rozvoj, evropské fondy a inovace Ladislav Valtr. 

Nová samostatná budova Pardubického podnikatelského inkubátoru je nezbytnou součástí pro jeho další rozvoj. Prostory v Domě techniky již byly velkým limitem pro coworkingové aktivity a inkubační programy, kterých stále přibývá a je vidět, že mezi začínajícími podnikateli má P-PINK nyní velmi dobré jméno, což je velká zásluha celého týmu, který se o podnikatelský inkubátor stará,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který připomněl, že P-PINK připravuje nové zázemí také mimo Pardubice. „V České Třebové vznikne v uvolněném prostoru po průmyslové výrobě pobočka inkubátoru, kterou chceme mimo jiné zaměřit na začínající podnikatele v oblasti řemesel, jelikož ti se často setkávají s vysokými pořizovacími náklady, které jejich rozvoj brzdí. Zároveň však v místě dostanou potřebné informace legislativní, marketingové a další tak, aby jim v rozjezdu podnikání nic nebránilo,“ nastínil další plány hejtman Netolický.

Investiční projekt „Revitalizace objektu na Jana Palacha čp. 363 a 372 pro umístění P-PINK“, jehož cílem je rekonstrukce nemovitosti v majetku Statutárního města Pardubice za účelem umístění činnosti P-PINK je spolufinancován z Operačního programu Podnikání pro inovace a konkurenceschopnost prostřednictvím ITI Hradecko-Pardubické aglomerace a rozpočtu Statutárního města Pardubice a Pardubického kraje.

P-PINK je nástupcem dnes již neexistujícího podnikatelského inkubátoru GoUP! Startup Home, vznikl pod záštitou Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje v srpnu 2017 a svou činnost zahájil počátkem roku 2018. Za vznikem P-PINKu v dnešní podobě stojí unikátní spolupráce a snahy osobností z řad veřejných činitelů, zástupců Statutárního města Pardubice a Pardubického kraje stejně jako význačných osobností podnikatelské sféry na území Pardubického kraje. Toto široké funkční propojení umožňuje nabídnout unikátní skladbu služeb, která vychází ze spolupráce a výměny zkušeností napříč veřejnou i podnikatelskou sférou.

Pardubický podnikatelský inkubátor podporuje vznik odvážných inovativních myšlenek a projektů, poskytuje nové impulzy pro start-upy i pro již zavedené firmy. Nabízí kreativní zázemí a možnost pravidelného setkávání s dalšími inspirativními lidmi, komplexní podpůrné programy inkubace, akcelerace, odborného vzdělávání a propojování s potenciálními investory. Cílem P-PINKu je zkvalitnit a rozšířit podnikatelské aktivity a zvýšit počet pracovních míst v Pardubickém kraji.

Zdroj: pardubickykraj.cz

Realizace projektu Revitalizace objektu na Jana Palacha čp. 363 a 372 pro umístění P-PINK byla finančně podpořena z Oparačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace.